9.2 C
London
Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 3, 2021

TW Giáo hội

- Advertisement -

Công văn: V/v Vận động Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ———– Số: 82/HĐTS-VP1 V/v vận động Tăng Ni,Phật tử tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội...

Thông bạch: Tổ chức An cư Kết hạ – Phật lịch 2565

Ngày 2 tháng 4 năm 2021, Hội đồng trị sự TƯ GHPGVN ban hành Thông bạch Số : 128/TB-HĐTS gửi Ban Trị sự GHPGVN...

TW Giáo hội tiếp tục ra thông báo nâng cao các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 15-3, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN ký phổ biến Công văn...

Chuẩn bị Hội thảo khoa học về Sư bà Phương Dung và tu bổ, tôn tạo khu lăng mộ

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc công nhận Sư bà Phương Dung là danh nhân Phật giáo...

Phát động cuộc thi ảnh Phật giáo trong đời sống năm 2020

Cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống” nhằm tìm ra những góc nhìn nghệ thuật trong các kiến trúc Phật giáo, nghi lễ...

Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni sư

Vừa qua tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017-2022) đã diễn ra...

TƯGH ra thông tư hướng dẫn dự kiến cơ cấu nhân sự

TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS thay mặt Ban Thường trực HĐTS GHPGVN ra thông tư số 345/TT/HĐTS, ngày...

Thành quả phong trào chấn hưng Phật Giáo Việt Nam

HĐ - Phật giáo Việt Nam vào thời kỳ cực thịnh Đinh-Lê, Lý-Trần hơn 400 năm, nhưng khi bước sang thời Hậu Lê, Phật giáo mất...

Tp.HCM: Ngày 16.10.2017 “Hội nghị sinh hoạt Giáo hội tại Thiền viện Quảng Đức”

IÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ---------------- Số : 534 /TB. HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do...
- Advertisement -

Must Read

- Advertisement -