4.8 C
London
Sunday, December 5, 2021

Tư vấn Phật pháp

- Advertisement -

Phật tử có được phép mặc áo tràng tay thụng?

Vì sao có Phật tử mặc áo tràng nâu giống chư Tăng, trong khi các Phật tử khác lại mặc áo tràng lam? Phật...
- Advertisement -

Must Read

- Advertisement -