-0.6 C
London
Thứ Hai, Tháng Mười Một 29, 2021

Tiểu tường

- Advertisement -

Trang nghiêm Lễ Tiểu tường Ni trưởng Thích Nữ Huệ Phước

Sáng ngày 09/03/2021 (26 tháng Giêng năm Tân Sửu) môn đồ Pháp quyến chùa Linh Phong đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tiểu tường...
- Advertisement -

Must Read

- Advertisement -