4.8 C
London
Sunday, December 5, 2021

PB Ni giới Đồng Nai

- Advertisement -

Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền Bối Phật giáo Việt Nam hữu công

Ngày 21 & 22 tháng 3 năm 2018 (mồng 5 & 6 tháng 2 Mậu Tuất) Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai đã...

Vì đạo giúp đời

    HĐ Có thể nói rằng, không chỉ riêng với Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Giác còn là một...
- Advertisement -

Must Read

- Advertisement -