Thứ Sáu, 16 Tháng Hai 2024
Cảm tácTác bạch dâng Thầy

Tác bạch dâng Thầy

HĐ  Kính bạch Giác linh Thầy,

Hôm nay, chúng con xin thực hiện nghi lễ Tam bộ nhất bái cúng dường mười phương Chư Phật, cúng dường hoài niệm Tôn sư trong Lễ Húy kỵ lần thứ 18.

Kính bạch Thầy, trong cảm nhận và ý thức của chúng con, Tổ đình Huê Lâm trang nghiêm đã và đang hiện hữu là nhờ vào ân đức sâu dày cùng bao tâm huyết một đời Thầy đã tôn tạo.

Chúng con vẫn luôn nhớ rằng nơi mái chùa thân yêu này, trong từng tấc đất, từng viên gạch, từng mái ngói, từng song cửa, từng nét phù điêu, mỗi mỗi nhất nhất để hình thành nên ngôi Tổ đình Huê Lâm này đều thấm đẫm những giọt mồ hôi của Thầy, đều in đậm bao dấu chân hình bóng của Thầy. Những khổ nhọc gian khó một đời Thầy đổ ra; bao tâm tư nguyện vọng cùng hoài bảo của Thầy đã tôn tạo bồi đắp nên ngôi Già Lam này… là để cho chúng con, cho đàn hậu học ngày nay có được một ngôi chùa Ni tôn nghiêm quy củ, một ngôi phạm vũ huy hoàng tráng lệ.

Kính bạch Thầy, ngôi chùa Huê Lâm, nơi đây vẫn còn in đậm dấu ấn Đại hội lần thứ nhất của Ni bộ miền Nam Việt Nam ở thập niên 50 của thế kỷ XX, nơi đây cũng là một trong những Ni trường đầu tiên thuộc Ni giới và tinh thần đó đã được lan rộng ra trên khắp mọi miền đất nước cho đến tận bây giờ.
Hôm nay, tưởng nhớ đến ân đức sâu dày của Thầy, Ni chúng chúng con từ khắp mọi miền đất nước Việt Nam và Hoa Kỳ cùng câu hội về Tổ đình Huê Lâm, xin thực hành nghi lễ Tam bộ nhất bái… 3 bước 1 lạy quanh khuôn viên chùa, để năm vóc chúng con được tiếp xúc trực tiếp với những dấu chân của Thầy, để chúng con có một lần trong đời cảm nhận những gian khó, những giọt mồ hôi của Thầy đã nhỏ xuống nơi đây; để chúng con được tỏ bày niềm tri ân và báo ân trong muôn một.

Kính bạch Thầy,

– Chúng con xin 3 bước 1 lạy để xả bớt những ngã chấp, pháp chấp, và học hạnh vì đạo quên mình của Thầy;
– Chúng con xin 3 bước 1 lạy để học theo tâm lượng từ bi, tình thương yêu và nâng đỡ Ni chúng của Thầy;
– Chúng con xin 3 bước 1 lạy để tiếp nối chí nguyện và hùng tâm của Thầy.
Kính lạy Giác linh Thầy linh hiển chứng minh cho tấc dạ chí thành tha thiết và lòng hiếu thảo của chúng con.

Nam mô Huê Lâm Đường Thượng Từ Lâm Tế Chánh Tông, tứ thập thế pháp húy thượng Hồng hạ Ẩn tự Diệu Tánh hiệu Như Thanh Ân sư Giác linh chứng giám.

Tông Phong Tổ đìnhHuê Lâm

Tin khác

Cùng chuyên mục