Chủ Nhật, 19 Tháng Năm 2024
Luật tạngSự tích Giới Luật

Sự tích Giới Luật

Kính Dâng Giác linh Đại lão Hòa thượng tôn sư.

Kính dâng quí vị tôn túc Ni.

Kính dâng chư thiện hữu tri thức- trong đó có cửu huyền thất tổhiện tiền phụ mẫu và chư huynh tỉ muội – những người đã gieo trong tàng thức con những hạt giống tốt lành.

Thân kính tặng Ni chúng Hồng ân Huế, những pháp hữu đã khơi nguồn cảm hứng trực tiếp cho tác phẩm này, nhân mùa an cư năm Ất hợi (1995).

Thích Nữ Trí Hải

Tin khác

Cùng chuyên mục