Sứ mạng của tuổi trẻ thời đại công nghệ số

248

  Như chúng ta đã biết, thế kỷ XXI là thời đại của sự phát triển lớn mạnh về công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước. Trong thời đại này, sứ mạng của tuổi trẻ phải làm gì để bắt kịp đà văn minh của thế giới. Đó là một ưu tư lớn mà ta phải quan tâm.

Vậy “sứ mạng” là gì? Là nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng mà tuổi trẻ phải thực hiện. Còn “tuổi trẻ” chúng ta xét hai phương diện: Công dân trẻ và tu sĩ trẻ.

Khi nói đến tuổi trẻ là nói đến sức mạnh của kiên cường và trí tuệ. Tuổi trẻ là tuổi không chịu khuất phục trước mọi khó khăn thử thách, luôn tìm tòi sáng tạo.

Thời đại công nghệ số: là quá trình thay đổi từ thô sơ đến hiện đại: như ngày xưa dân ta phải làm việc rất cực nhọc “chân lấm, tay bùn” còn thời đại công nghệ số này sử dụng máy móc vào công nghiệp thay thế cho sức người. những công nghệ khoa học kỹ thuật thời đại tân tiến đã được ứng dụng vào cuộc sống, công nghệ số đem lại lợi ích rất lớn trong hiện tại cập nhập những thông tin trên xu thế kết nối toàn cầu, để phát triển công nghiệp, nông nghiệp và tất cả các ngành nghề trong xã hội. Nếu tuổi trẻ không học hỏi không am tường, sẽ không theo kịp thời đại thì đất nước chúng ta trở thành lạc hậu. Vì vậy, thế hệ trẻ cần ra sức học tập, trau dồi chuyên môn và đạo đức, xây dựng một Việt Nam truyền thống mà hiện đại, hòa bình và hợp tác, hướng đến cuộc sống dân giàu nước mạnh, trách nhiệm này được đặt lên vai của tuổi trẻ theo một tinh thần đoàn kết, vì đoàn kết mới tạo nên sức mạnh. Vì vậy, “SỨ MẠNG CỦA TUỔI TRẺ THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ SỐ” là trau dồi để bản thân “lớn lên” mỗi ngày, góp sức mình đưa Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế ở mọi lĩnh vực, chứ không phải như một bộ phận các bạn trẻ thời đại công nghệ số chỉ biết đắm mình trong mạng xã hội vô bổ.

Còn sứ mạng tu sĩ trẻ thì như thế nào? Hãy nhớ sứ mạng của người xuất gia là gì? “Xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thế nhân”, đã chọn con đường tu tập, ta hãy đặt hết tâm tư vào việc học việc tu, hoàn bị cho mình một trình độ kiến thức đủ để am tường với thời đại. Là người xuất gia, phải chuyên ôn tầm các kinh điển mà chư Phật, chư Tổ đã dạy, ý thức rõ tâm nguyện xuất gia của bản thân, thấu hiểu được chân lý thì phải có niềm tin và lập chí vững chắt để tiến tu, không được lơ là. Dù khó khăn do ngoại cảnh hay chính bản thân tạo ra, phải cố gắng vượt qua thì mới có thể giải quyết được “sanh tử sự đại” của chính mình, không để mất thời gian qua những bộ phim đầy sức quyến rũ đối với tuổi trẻ qua mạng internet. Nhưng ta cũng không thể khước từ những tân tiến của xã hội mà phải hiểu rõ tầm quan trọng của mạng internet là để truyền bá Phật pháp sâu rộng đến mọi người. Khi thông suốt được giáo lý kinh điển thì lúc này sứ mạng của tu sĩ trẻ là phải đưa lợi ích của công nghệ số vào việc truyền bá Phật pháp dễ dàng đưa đạo vào đời như chia sẻ giáo lý trực tuyến qua Facebook, Youtube…, Công nghệ số giúp tu sĩ ta rất nhiều như gửi thư qua email, trong lúc dịch bệnh chúng ta có thể học Phật pháp online. Vì vậy, hãy dùng mạng xã hội như một kênh hoằng pháp có trí tuệ, có ý thức. Nên hay hư là phụ thuộc vào cách ta dùng. Nguyện mong tu sĩ trẻ hãy chánh niệm tỉnh giác và biết dừng đúng thời điểm để đảm bảo con đường lý tưởng xuất trần thượng sĩ, mang đạo vào đời nhanh gọn hơn nhờ công nghệ số. Như Thiền sư Pháp Loa từng dạy: “Đâu phải họ là nghịch mà ta vẫn thuận, kia là hoại mà ta lại thành.” Tất cả là do bản thân mình quyết định. Nhưng do nó luôn tồn tại hai mặt, nên sẽ gây hậu quả nghiêm trọng nếu ta sử dụng thiếu tự chủ, thiếu chọn lọc, không kiểm soát được thời gian sử dụng. Chạy theo những nguồn tin không chính xác sẽ gây ra những hệ lụy đáng tiếc cho mình và mọi người.

Tóm lại, “Phật pháp bất ly thế gian giác” là người tu sĩ trẻ hiểu rõ vai trò trách nhiệm, mang trong mình hoài bão: “Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi bản hoài”, phải huân tập giới đức trau dồi trí tuệ hướng đến đời sống cao thượng, chuyển hóa thân tâm, lập hạnh độ sanh, đền đáp bốn ân và tu sĩ trẻ chúng ta sử dụng công nghệ số để truyền tải Phật pháp vào thế gian, hội nhập một cách tự nhiên làm lợi ích cho mọi người. Đó là sứ mạng thiêng liêng của tu sĩ trẻ thời đại công nghệ số.

Hải Anh Bảo Hải