Chủ Nhật, 29 Tháng Năm 2022
Phật học Sự chuyển hóa

Sự chuyển hóa

  Mục đích chính của người xuất gia là thành tựu Tam vô lậu học: Giới, Định, Tuệ và luôn tâm niệm “Trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh.” Tuy nhiên, khi xuất gia, lìa bỏ gia đình, tìm Thầy, học đạo, chúng ta đã tu tập, hành trì thế nào để có thể đạt trọn vẹn mục đích cao thượng ấy?

Sau khi học Kinh Trung Bộ, con tự thẹn, nhìn lại mình với hình ảnh là một thành viên trong Tăng đoàn, là người được thừa kế gia tài pháp bảo, được gia nhập vào dòng chảy Đức Như Lai, nhưng sao tâm con nhiều cấu uế: Tham dục, phẫn nộ, oán giận, tật đố, ngoan cố1, … Có những lúc con không làm chủ được mình, chỉ vì một lời nói, một việc làm rất nhặt nhảnh của huynh đệ, con liền buồn phiền, bực tức, phẫn nộ với bạn đồng tu. Hay những khi thấy một món ăn ngon, con liền khởi niệm ưa thích, tâm tham hiện khởi. Trong tâm con bỗng sáng lên lời Kinh Trung Bộ: Khi tâm có cấu uế, tuệ tri tâm có cấu uế. Và với khổ thọ mà sầu muộn, sân tùy miên sẽ tùy tăng2, với lạc thọ, mà hoan hỷ, ái trước; tham tùy miên sẽ tùy tăng nên cần như lý tác ý3: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi4.”

Con nhớ lời Hòa thượng Phước Tịnh dạy, nên tự làm chủ cảm xúc, ta chỉ là người quan sát, không nên đồng nhất mình với những xúc cảm, nói là việc của người, khổ hay vui là chuyện của mình. Con nhớ lắm các tiến trình tu tập để thành tựu Giới, Định, Tuệ xứng danh Sa môn hạnh5. Con tập phản tỉnh chính mình về ba nghiệp khi muốn làm, đang làm và đã làm6; con tập không để tâm mình rơi vào hoang vu, nhất là không phẫn nộ với các vị đồng phạm hạnh7. “Con khởi lên từ thân nghiệp, từ khẩu nghiệp, từ ý nghiệp trước mặt và sau lưng.

Chúng con từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo tâm của những tôn giả này. Chúng con tuy khác thân nhưng giống như đồng một tâm8. Ngoài ra, bất cứ sự việc lớn nhỏ gì con cũng tập nhiệt tình làm cho các bạn đồng tu, cùng hướng đến con đường Giới Định Tuệ, mong thành tựu sự nghiệp giải thoát, thành Phật, thành Tổ, lợi ích chúng sanh, gần nhất là các vị đồng phạm hạnh của mình9. Con tập tâm mình như đất có thể dung chứa mọi vật đẹp xấu, vừa lòng hay không thích ý10. Con không muốn là những kẻ ngoại đạo đi tìm giải thoát bên ngoài tâm mình11, không mong làm việc của ma, làm quyến thuộc của ma mà là con gái của “bậc Thầy tỉnh thức”, hành trì pháp “tỉnh thức” và luôn hướng đến việc thành đạt chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn.

Làm sao con có thể nói hết được giá trị, lợi ích to lớn của việc học Kinh Trung Bộ trên Zoom cùng với quý Ni sư và Đại chúng! Con như được tắm mát trong dòng sữa pháp, được nhập vào dòng chảy của giáo Pháp đức Như Lai. Con nguyện làm người vào rừng chỉ để tìm kiếm lõi cây mà không dừng ở việc nhặt cành lá12.

SC. Chúc Như


 1. Kinh 8, Kinh đoạn giảm.
 2. Kinh 148, Kinh sáu sáu.
 3. Kinh 2, Kinh tất cả các lậu hoặc.
 4. Kinh 148, Kinh sáu sáu.
 5. Kinh39, Đại kinh xóm ngựa; Kinh 53, Kinh hữu học; Kinh 107, Nagaka Moggalana.
 6. Kinh 61, Kinh giáo giới La-hầu-la ở rừng Am-ba-la.
 7. Kinh 16, Kinh Tâm hoang vu.
 8. Kinh 31, Kinh Tiểu kinh rừng sừng bò.
 9. Kinh 47, Kinh Kosambi.
 10. Kinh 62, Đại kinh giáo giới La-hầu-la.
 11. Lời dạy của Ni trưởng Viên Chiếu.
 12. Kinh 29, Kinh Đại thí dụ lõi cây; Kinh 30, Tiểu kinh thí dụ lõi cây

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!