Siddhartha xuất thế

190

  Một sự kiện hy hữu trong đời sống nhân loại cách đây 2.565 năm, tại Thánh địa Lâm Tỳ Ni, nước Ca Tỳ La Vệ của Ấn Độ cổ đại, Thái tử Siddhartha xuất hiện với ánh hào quang chiếu soi rực rỡ, đã mở ra một trang sử mới trong lịch sử loài người. Ngài đã đến cuộc đời từ tỉnh thức và thiền định, từ thể nhập chân lý và đại nguyện cứu khổ chúng sinh, Ngài đã trở thành bậc Thầy của Trời, người và soi sáng con đường giác ngộ cho nhân loại ngay trong đời sống hiện tiền.Kỷ niệm sự ra đời của Ngài, ngày nay các truyền thống Phật giáo đều tổ chức Lễ Phật Đản hằng năm. Nguyên ngữ Phật Đản theo tiếng Pāli là Vesak, tiếng Phạn gọi Vaisakha, tức ngày trăng tròn tháng Vesak, năm 624 Trước Công Nguyên (nhằm ngày rằm tháng Tư âm lịch). Ngài xuất thân là Thái tử Siddhartha, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya, dòng họ Gotama, vương tộc Sakya.

Theo Phật giáo Nam tông và Phật giáo Tây Tạng thì đây là ngày Tam hợp (kỷ niệm Phật đản, Phật thành đạo và Phật nhập Niết bàn. Tuy nhiên, tùy theo lịch pháp từng quốc gia mà việc tổ chức sự kiện kỷ niệm này có chút khác nhau về thời gian. Nhìn từ Phật giáo Bắc tông với sự ảnh hưởng khá nhiều của Phật giáo Trung Hoa thì ngày này được biết đến nhiều hơn với ý nghĩa kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật Cồ Đàm.

Kinh điển Nam truyền đề cập về Phật Đản gồm: kinh Nalaka trong kinh Tập (Sutta Nipata) thuộc kinh Tiểu bộ, kinh Đại bổn (Mahāpadāna Sutta) thuộc kinh Trường bộ, kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp (Acchariya-abbhutadhamma Sutta) thuộc kinh Trung bộ, kinh Đại bát Niết bàn thuộc kinh Trường bộ.

Các kinh thuộc Bắc truyền nói về Phật đản gồm: kinh Đại bổn duyên thuộc kinh Trường A-hàm, kinh Phương quảng đại trang nghiêm, kinh Phổ diệu, kinh Thái tử thụy ứng bản khởi, kinh Tu hành bản khởi, kinh Quá khứ hiện tại nhân quả, kinh Phật bản hạnh tập, kinh Phật thuyết thập nhị du.

Tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại những lời dạy của Ngài để trân quý hơn cuộc sống của mình trong bối cảnh hiện tại khi mà nạn đại dịch Covid vẫn đang hoành hành trên khắp thế giới. Qua đó, trãi lòng mình để thấy rõ, những người con Phật trên toàn cầu nói chung và đất nước Việt Nam nói riêng rất may mắn, rất diễm phúc khi được tắm mình trong ánh hào quang trí tuệ và suối nguồn từ bi vô lượng, vô biên của Đức Phật. Nguồn sáng tuệ giác của Ngài mãi  hiện hữu, trường tồn trong thế gian. Đó là bức thông điệp về tình thương và hòa bình, về trí tuệ và tỉnh thức mà cách đây 26 thế kỷ vẫn còn vẹn nguyên chân giá trị.

Thiết nghĩ, cách ca ngợi, cách tri ân báo ân Ngài tốt đẹp nhất có lẽ là học tập theo công hạnh của Ngài, cố gắng sống theo lời dạy của Ngài và đi theo con đường Ngài đã đi. Đó là con đường Bát chánh đạo, con đường Giới, Định, Tuệ. Con đường lấy nếp sống đạo đức làm căn bản. Người Phật tử tại gia sống theo 5 giới, 10 thiện, người Phật tử xuất gia sống theo 10 giới, 250 giới và 350 giới… chính là những người “Kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường hay lễ kính Như Lai một cách tốt đẹp nhất”. Bởi vì, giữ giới trang nghiêm thanh tịnh như vậy là “thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chính trong chánh pháp, hành trì chánh pháp và tùy pháp. Đó là sự cúng dường tối thượng đối với Như Lai”, như Phật đã dạy trong Kinh Niết bàn.

Ngày lễ Phật Đản nhắc nhở những người con Phật ôn lại những lời dạy tinh hoa của Đức Thế Tôn, làm kim chỉ nam cho đời sống hiện tại hướng đến Chân – thiện – mỹ.

Đức Phật đã dạy: “Ta là Phật đã thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành”. Vậy mọi người trên thế gian này, nếu có tâm đạo, có ý chí quyết tâm, tu thân, tích đức, loại trừ cái tham, sân, si mà đi theo con đường Đức Phật đã vạch ra, thì cũng sẽ thành Phật. Điều này chứng tỏ, đạo Phật là thiết thực hiện tại, không phải là một tôn giáo thần thánh hoá và mê hoặc con người đi tìm một ảo tưởng vô hình.

Nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy trải qua bao nhiêu bạo lực độc ác của các đế quốc tàn bạo để nô lệ hóa con người, nhưng tất cả đã lần lượt tiêu tan theo thời gian ngắn ngủi. Chỉ có giáo lý của Đức Phật là còn tồn tại mãi mãi, bất diệt với thời gian. Thật đúng với câu: “Cái gì là lõi cây, cái ấy tồn tại” (Kinh Trung Bộ, bài kinh Ví Dụ Lõi Cây).

Trạm Nhiên