Rắn và chuột

2264

 Trên cánh đồng hoang nọ có một con rắn hổ mang chúa rất hung ác. Gặp các con thú lớn nhỏ gì thì rắn đều giết hại chỉ cốt để no nê, thỏa thích. Các loài vật trong đồng cỏ đều tìm cách rời xa nơi ở để bảo toàn tính mạng gia đình mình. Duy chỉ có một con chuột đến gặp rắn chúa và nói:

– Tôi đến yết kiến ngài và xin hiến kế: Tôi sẽ tìm mọi cách lừa những con vật khác đến đây cho ngài xơi. Chỉ mong ngài cho tôi được yên thân và hưởng phần thức ăn thừa của ngài, ý ngài thế nào ạ?

– Được, ta bằng lòng. Nào, bây giờ ngươi hãy đi gọi các con vật đến đây càng nhiều càng tốt nhé!

Chuột đến gặp gà trống choai và báo tin là rắn hổ mang chúa đã tu tỉnh nên rủ gà choai đến thăm rắn để được về ở chỗ cũ. Gà tin lời chuột nên bị mất mạng, kế đến là các loài rắn nhỏ, ếch nhái cũng chung số phận thảm khốc tương tự như vậy.

Các con vật khác biết được nên gặp chuột ở đâu là ùa vào đánh đuổi. Chuột chỉ còn biết nương tựa trong hang rắn chúa. Rắn thấy chuột không còn có lợi cho mình nữa bèn cắn và nuốt chửng luôn chuột.

Bạn thấy đấy! Những kẻ xấu xa, ngu ngốc, đê tiện thì vừa hại người khác lại vừa hại cả mình. Đối với chúng, đừng nên tin lời kẻo có ngày bạn sẽ mang họa vào thân.