Quảng Nam:
PG Tam Kỳ tổ chức Đại hội vào ngày 14/10/2017

651

Ngày 21/8/Đinh Dậu (10/10/2017), BTS GHPGVN Tp.Tam Kỳ tổ chức cuộc họp chuẩn bị Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Tam Kỳ Nhiệm kỳ VII (2017-2022), cuộc họp diễn ra tại trụ sở Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh (chùa Đạo Nguyên, Tp.Tam Kỳ).

Chư tôn Giáo phẩm Thường trực BTS PG tỉnh Quảng Nam chứng minh
 

Đến tham dự và chỉ đạo cuộc họp có HT.Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; cùng Chư tôn đức BTS PG thành phố; Chư Tăng, Ni, Phật tử đại diện các cơ sở chùa trong toàn thành phố tham dự.

ĐĐ.Thích Tịnh Đức, Phó BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG Tp.Tam Kỳ chủ trì phiên họp phát biểu khai mạc cho biết, BTS PG thành phố tổ chức cuộc họp với mục đích ổn định nhân sự để tiến hành tổ chức Đại hội. Đại đức mong muốn mỗi thành viên trong BTS nhiệm kỳ mới tích cực tham gia, đóng góp xây dựng Phật giáo thành phố phát triển ổn định trong thời gian tới.
Tại phiên họp, ĐĐ.Thích Viên Tánh, Phó BTS Phật giáo Tp.Tam Kỳ kiêm Trưởng tiểu ban nhân sự đã báo cáo quy trình cơ cấu nhân sự nhiệm mới (2016-2017). Sau nhiều ý kiến phát biểu đóng góp tích cực của Chư tôn đức, đã đi đến thống nhất biểu quyết thông qua các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ VII (2016-2021). Danh sách nhân sự sẽ được trình lên Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh thẩm tường.
Dịp này, Chư tôn đức cũng đã thống nhất tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ VII (2016-2021) vào ngày 14/10/2017 (25/8/Đinh Dậu) tại chùa Đạo Nguyên, Tp.Tam Kỳ, khoảng 300 đại biểu chính thức tham dự.
HT.Thích Thiện Thành phát biểu chỉ đạo, kêu gọi tinh thần đoàn kết hòa hợp của Chư tôn đức Tăng,Ni, Phật tử thành viên BTS Phật giáo thành phố nhiệm kỳ mới tiếp tục đoàn kết hòa hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đưa Phật giáo thành phố trung tâm của tỉnh lỵ phát triển vững mạnh.
Xuân Sáng – Ban TTTT PG Quảng Nam