Quan Âm Tịnh Xá

1759

 

Địa chỉ: 2 Bà Triệu phường 12 quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 28 3835 2240
Viện chủ:   Ni sư Thích Chấn Nhân
Giám viện: Ni sư Thích Chấn Tịnh (Ngộ Tịnh)