Phóng sanh trên sông Tiền

1012

  Ngày mùng 2 tháng Chạp năm Đinh Dậu, Ni sư Thích Nữ Như Uyên và Sư cô Thích Nữ Tâm Ngọc đã hướng dẫn quý Phật tử chùa Từ Huệ (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) tổ chức phóng sanh cá trên sông Tiền. Lần này, chùa thả trên 200kg cá gồm nhiều loại. Trước đó, chư Ni và Phật tử đã nhất tâm chú nguyện theo nghi lễ thiền môn.

Được biết, việc phóng sanh cá trên sông Tiền được chư Ni chùa Từ Huệ thường xuyên tổ chức vào các dịp Rằm tháng Giêng, tháng Bảy và tháng Mười cũng như các ngày vía Chư Phật, Bồ tát. Năm 2017, chùa Từ Huệ đã thả trên 2 tấn cá trên con sông này.

Ni sư Thích Nữ Như Uyên – Trụ trì chùa Từ Huệ chia sẻ: Mục đích của phóng sanh cá nhằm tăng trưởng lòng từ bi, thực hành hạnh lành để tích tụ công đức và phước báu theo lời Phật dạy. Đặc biệt, hành động này còn hướng đến việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường lẫn sự sống muôn loài cho cộng đồng, trong đó có quý Phật tử của chùa.

Thiết nghĩ, đây là một hành động có ý nghĩa thiết thực và là một minh chứng về hồi ứng hữu hiệu của cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong bảo vệ môi trường trước quá trình biến đổi khí hậu mạnh mẽ hiện nay.

  Minh Phúc