28 C
Ho Chi Minh City
CN, 17 Th10 2021 - 2564

Di cung hoán số có đổi được vận mệnh?

Bạch Thầy! Con nghe người ta nói bị ngắn mệnh, yểu mệnh thì có thể nối mệnh dài thêm và số khổ thì di...

Thượng tọa

Thượng tọa (chữ Hán: 上座) là một danh hiệu chỉ các vị Tăng sĩ Phật giáo, là một người đã thọ Tỳ kheo giới, nên còn gọi...

“Ninh Phúc thiền tự” theo dấu chân xưa

HĐ  I. Dẫn nhập Sau những công tố về sự ẩn mất của đạo Phật thời hậu Lê - tiền Trịnh, có thể nói việc...

Một lần về thăm Vĩnh Nghiêm

HĐ   Về Bắc Giang với ước muốn một lần được tham bái ngôi cổ tự Vĩnh Nghiêm, một lần được đảnh lễ tôn tượng...

Nét đặc thù của các tịnh xá Hệ phái Khất Sĩ

HĐ  Với chí nguyện: “Nối truyền Thích ca Chánh Pháp”, Đạo Phật Khất sĩ được sáng lập tại Việt Nam vào năm 1944, Tổ...

Vai trò của Tăng Ni xu hướng dấn thân nhập thế

HĐ  . DẪN NHẬP Với Đại nguyện cứu khổ độ sanh, Bồ tát được sanh ra ở đời đầy đủ 32 tướng tốt và 80...

Nghĩ về Phật giáo Theravāda ở Việt Nam

HĐ  Hệ phái Phật giáo Theravāda Việt Nam (Nam tông Kinh/ Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam) là một trong các hệ phái Phật...

Giác ngộ trong Phật giáo

Giác ngộ (zh. 覺悟, sa., pi. bodhi), danh từ được dịch nghĩa từ chữ bodhi (bồ-đề) của Phạn ngữ, chỉ trạng thái tỉnh thức, lúc con người bỗng nhiên...

Phật mẫu – Phật học

HĐ  Thông thường, Phật tử chúng ta hay kể cho nhau nghe về những truyền thuyết khi Thái tử Tất Đạt Đa ra đời...

Chơn thường trong vô thường

HĐ  "Trắng ngần nho nhỏ dáng thanh thanh Năm cánh xinh xinh kết hợp thành Lá điểm trời xanh hoa Chiếu Thuỷ Lung linh bóng nước dệt...

Tìm hiểu khái niệm Trung đạo từ Phật giáo Nguyên thủy đến Đại thừa...

HĐ  Trung đạo (S. Madhyamāpratipad, P. majjhimāpaṭipadā, H. 中道) là con đường tu tập tránh hai trạng thái cực đoan: “Hưởng thụ dục lạc...

Ăn ít, uống ít, ngủ ít, nói ít

Tâm an lạc và thân giải thoát là chủ trương của Đức Phật. Nếu tâm không an lạc, thân sẽ khó giải thoát và...

Giới Bồ tát của người tại gia

Nếu Bồ tát tại gia, sau khi thọ giới, đi đường gặp người bệnh, không tìm phương tiện chăm sóc, hoặc tìm cách gửi...

Tổ đình Từ Nghiêm – TP.HCM: Trung tâm đào tạo Ni giới

NI TRƯỜNG TỪ NGHIÊM TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NI GIỚI Tổ đình Từ Nghiêm tọa lạc giữa trung tâm thành phố, thuộc quận 10, Thành phố...

Ý nghĩa, nguồn gốc của Kinh A di đà các Phật tử nên biết

Hòa thượng Thích Trí Quảng từng nói: “Niệm Phật không phải là kêu Phật. Đa số người lầm tưởng kêu tên Phật là niệm...

Tìm hiểu Thuyết Duyên khởi trong Pháp uẩn Túc luận (Dharmaskandha-pàda)

HĐ  Pháp Uẩn Túc luận (法蘊足論, S.Dharmaskandha) một trong sáu bộ luận của Hữu Bộ, do Đại Mục-kiền-liên tạo (Mahā Moggallā), theo truyền thuyết...

Chân Đế & Tục Đế

Trong các danh từ chuyên môn của đạo Phật, có lẽ không có từ ngữ nào mà người học Phật cần phải hiểu và cần phải phân biệt rõ ràng, nếu như...

Ni giới Phước tuệ song tu qua Đặc San Hoa Đàm

HĐ  Ni giới Phật giáo ngay từ Nguyên thủy đã sớm được đức Phật giải phóng tư tưởng bình đẳng về khả năng “phúc...

Đóng góp của nữ giới qua Nguyệt san Viên Âm

HĐ  Thấy được những lợi ích lớn lao trong sự đóng góp của nữ giới về mặt báo chí, trong giới hạn bài viết,...

Tìm lại giá trị của Nữ giới Phật giáo trong báo chí thời đại...

HĐ    Thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, báo chí nói chung, báo chí Phật giáo nói riêng đứng trước những thách thức...

Bài đã đăng