Thứ Bảy, 30 Tháng Chín 2023

Phật

Tượng Phật tại Borobudur, Indonesia

Gọi tắt của từ “Phật Đà” , dịch ý từ tiếng Phạm , Nghĩa là người Gíac Ngộ  , là quả vị tối cao trong tu hành Phật giáo . Gíac gồm 3 ý chính : Tự Gíac , Gíac Tha  (Gíup chúng sanh Gíac ngộ), Viên Gíac . Được biết : Phật Bích Chi A La Hán (1 quả vị xuất xứ khác của Phật giáo ) , khuyết hậu 2 hạng , Bồ Tát khuyết hậu 1 hạng , chỉ có Phật mới đầy đủ 3 hạng . Phật trong Tiểu Thừa thường là Thích Ca Mâu Ni . Trong Phật giáo Đại Thừa ngoại trừ Thích Ca Mâu Ni , còn chỉ những bậc Viên Gíac  . Phật giáo Đại Thừa cho rằng , trong thập phương tam giới , nơi nào cũng có Phật , như Hằng hà sa số . Qúa khứ có 7 vị  , Phật Nhiên Đăng , Vị lai có Phật Di Lạc , Phương đông có Phật A Xúc , Phật Dược Sư , Tây phương có Phật A Di Đà , Từ Phật Thân mà kể còn có Pháp Thân Phật , Báo Thân Phật , Ứng Thân Phật

Trong Phật giáo nguyên thủy (Theravada), Buddha chỉ người đã thức tỉnh nhờ sự sáng suốt và nỗ lực của họ, mà không cần ai khác chỉ cho biết Dharma (Sanskrit; Pali dhamma; “cách sống đúng”). Một buddha samyak (giác ngộ hoàn toàn) sau khi thức tỉnh sẽ dạy dharma (pháp) cho những người khác. Một buddha pratyeka (độc giác) cũng có thể đạt tới Nirvana (Niết Bàn) thông qua nỗ lực cố gắng của bản thân, nhưng sẽ không dạy dharma cho người khác. Một Arhat cần tuân theo lời dạy của Buddha để đạt tới Nirvana, và sau khi đã đạt tới Nirvana cũng có thể thuyết giảng dharma Thuật ngữ buddha cũng được dùng trong Theravada để chỉ tất cả những ai đã đạt tới Nirvana, và thuật ngữ Sāvakabuddha để chỉ một Arhat phụ thuộc vào lời dạy của một Buddha để đạt tới Nirvana.Theo như cách hiểu rộng này thì nó tương đương với Arahant (A La Hán)

Buddhahood chỉ tình trạng một người đã giác ngộ, tức đã tìm ra con đường trừ bỏ mọi khổ đau, ở trong trạng thái “không học thêm nữa”.

Có rất nhiều ý kiến và phương pháp đạt tới Buddhahood tùy thuộc vào các trường phái tu. Có trường phái tu không yêu cầu gì cả. Có trường phái lại yêu cầu tuyệt đối khổ tu theo một giáo lý. Phật giáo Mahayana (Đại thừa) nhấn mạnh lý tưởng Bodhisattva chứ không nhấn mạnh Arhat.

Các Phật tử không xem Tất-đạt-đa Cồ-đàm là vị Phật duy nhất. Pali Canon nói đến rất nhiều vị Buddha khác

.

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!