Phật tử Lá Bồ Đề cúng dường Trường hạ Tây nguyên

373

Nhân mùa An cư Kiết hạ năm PL 2563, trong 2 ngày 15 và 16/6/2019 đoàn Phật tử Lá Bồ Đề (TP. HCM) đã tổ chức đến cúng dường tại 10 Hạ trường thuộc 5 tỉnh Tây nguyên là Komtum, Gia Lai, Daklak, Daknong và Bình Phước.

Việc ngoại hộ giúp cho chư Tăng Ni yên tâm tu học trong 3 tháng an cư là trách nhiệm hộ trì cho đạo pháp và cũng là việc gieo trồng công đức của hàng Phật tử tại gia. Từng đến và thấu hiểu được những khó khăn nhất định nơi tự viện các tỉnh Tây nguyên đặc biệt là với những trú xứ An cư.

Tại mỗi nơi, sau khi tác pháp cúng dường trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, đoàn còn được nghe những lời chia sẻ, có cả những sự xúc động về những khó khăn tại những trú xứ nơi vùng bán sơn địa Tây nguyên đặc biệt là nơi những vùng sâu.

Chuyến cúng dường Trường hạ lần này với tổng kinh phí là trên 180 triệu đồng do các Phật tử gần xa cùng phát tâm hiệp lực, trong đó tịnh tài tại mỗi nơi là 12 triệu đồng, ngoài ra còn có sự phát tâm cúng dường thêm trực tiếp thêm tịnh tài của các thành viên trong đoàn. Riêng tại chùa Phước Quang (Daksong) Phật tử Tuệ Đản đã cúng dường trực tiếp thêm 10 triệu đồng. Tại trú xứ chùa Thanh Tâm (Bình Phước) là điểm cuối của hành trình, đoàn đã cùng chư Tăng niệm 3 biến “Chú Đại Bi” để hoàn mãn.

Chánh Tâm
theo phatgiao.org.vn