Phật Pháp Vấn Đáp: có phải lạy lục người chết nhỏ tuổi hơn ?

1302

 Một người chết là một người nhỏ tuổi thì những người còn sống lớn tuổi hơn có phải lạy lục hay không?

  Lạy là hành động bày tỏ lòng tôn kính chân thành với tất cả tâm hồn và thể xác đối với người trên hay người quá cố vào bậc trên của mình. Lễ tang được thực hiện theo những tập quán cổ truyền của dân tộc và thể hiện quan niệm của cộng đồng về cái chết, thế giới người chết, quan hệ giữa người chết và người sống. Có những hình thức mai táng khác nhau tùy tập quán của từng nơi, từng cư dân, có phong tục tập quán khác nhau. Thông thường, đạo lý làm người thì người lớn không lạy người nhỏ hơn mình, như ông bà cha mẹ không được lạy con cháu; còn trong quan hệ vợ chồng cũng tùy theo phong tục mỗi nơi; nhiều người cho rằng vợ chồng trong quan hệ tình cảm, thương yêu, quý kính nhau nên khi vợ qua đời người chồng vẫn lạy.