Thứ Ba, 24 Tháng Năm 2022

Đạo tràng là gì?

Trong Phật giáo, đạo tràng phát sinh từ thời Đức Phật tại thế. Nguyên tự trong Phạn ngữ là Bodhi-manda, Hán ngữ dịch là...

Hoa nghiêm kinh

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (zh. 大方廣佛華嚴經, sa. Mahāvaipulya Buddhāvataṃsaka Sūtra, ja. Daihō Kōbutsu Kegonkyō), thường được gọi tắt là kinh Hoa Nghiêm (sa. Avataṃsakasūtra) là...

Tì-kheo

Tì-kheo hay Tỳ-kheo (chữ Nho: 比丘) là danh từ phiên âm từ chữ bhikkhu trong tiếng Pali và chữ bhikṣu trong tiếng Phạn, có nghĩa là "người khất thực" (khất sĩ 乞士, khất sĩ...

Bát chính đạo

Bát chánh đạo (ja. hasshōdō, sa. aṣṭāṅgika-mārga, pi. aṭṭhāṅgika-magga, bo. `phags lam yan lag brgyad འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་) là con đường tám nhánh để giải thoát khỏi Khổ (sa. duḥkha), là chân lí...

Bảy báu

 (tức thất bảo 七寶; S: sapta ratnāni) bảy thứ ngọc báu quý giá ở thế gian. Kinh luận Phật giáo thường nêu lên bảy vật...

Tịnh xá Ngọc Thủy

Tịnh xá Ngọc Thủy - thuộc Ni giới Hệ phái Khất sĩ, (nguyên là Giáo hội Khất sĩ Ni giới Việt Nam), tọa lạc...

Quan niệm phương tiện trong Phật giáo Đại thừa (Phần 2)

HĐ  Nội dung phương tiện nghiệp cũng được thấy rõ khi Như Lai vì 3000 Thiên tử đoạn kiến và vô lượng chúng sanh...

Quan điểm nữ giới trong Phật giáo Nguyên thủy (Phần 2)

HĐ  Đối với chướng ngại về quả vị của nữ giới, TT. Thích Chơn Minh nhận định như sau: “Trong các điểm đặc thù của...

Phật giáo Campuchia thời kỳ Pol Pot (Phần 2)

HĐ  Ông muốn thay đổi toàn diện, lấy kinh tế nông thôn nuôi dưỡng thành thị và dân thành thị làm nông dân lao...

TIN ĐÃ ĐĂNG

XEM THÊM

Lý do tôn giả Đại Ca Diếp nguyện sống tối giản...

Xuất thân là một Bà la môn giàu có, từ lúc mới xuất gia ngài Ca Diếp đã phát tâm khổ hạnh, nguyện sống...
error: Nội dung được bảo mật !!