Thứ Ba, 24 Tháng Năm 2022
NỮ GIỚI Pháp ngữ của Sư bà Hải Triều Âm

Pháp ngữ của Sư bà Hải Triều Âm

Phải tập nhẫn nhục và chịu đựng. Mỗi khi phiền não, hãy nhìn thẳng vào phiền não, tìm xét lý do, đừng để ngoại cảnh chi phối. Người khác tốt hay xấu không quan hệ đến ta nhiều. Giới luật giúp ta hành thiền dễ dàng chớ không phải là một loại khí giới để chỉ trích người khác.

Người còn nghiệp chướng không thể xuất ly tam giới, thoát luân hồi sanh tử. Chỉ có một cách niệm Phật A Di Đà, cầu đới nghiệp vãng sanh cõi An Lạc. Nương nguyện lực Phật A Di Đà về cõi An Lạc rồi. Nơi đây không có duyên xấu ác, nghiệp nhân xấu không thể thành quả báo. Phải đợi đến khi tu hành vững vàng. Đứng địa vị Bồ-tát hoặc Phật mới dùng phước đức và trí tuệ mà trả nợ. Cho nên niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh cõi An Lạc là pháp đại sám hối.

Sư bà Hải Triều Âm.

Hàng ngày ta có tâm nguyện thuyết pháp độ sanh. Lâm chung phải quên hết cả, nhất tâm niệm Phật cầu về Tịnh-độ. Về Tịnh-độ rồi sẽ trở lại Ta Bà, tiếp tục hoằng dương Phật pháp, bạt tế hữu tình. Công đức này thật là vĩ đại thù thắng.

Nguyện là thứ ta ghi tạc trong tạng thức, không bao giờ mất. Muốn ở lại Ta Bà độ chúng sanh thì dĩ nhiên không về Cực Lạc. Còn phát nguyện về Cực Lạc tu học để sau này có năng lực độ tận chúng sanh, thì sẽ vãng sanh mau như tên bắn.

Phải tập nhẫn nhục và chịu đựng. Mỗi khi phiền não, hãy nhìn thẳng vào phiền não, tìm xét lý do, đừng để ngoại cảnh chi phối. Người khác tốt hay xấu không quan hệ đến ta nhiều. Giới luật giúp ta hành thiền dễ dàng chớ không phải là một loại khí giới để chỉ trích người khác.

Cần ý thức rằng càng nói nhiều cách đạo càng xa, nói là hao tổn khí lực, là tinh thần hướng ngoại. Nội quy số 8 cấm nói chuyện tạp. Hỏi đáp Phật pháp quá 10 phút phải xin phép tri chúng. Đây là để chị em an hòa tinh thần, dồn hết tâm lực vào nội quán. Qua được lớp cửa này như mây bay đi, hé mở một cung trời an ổn thênh thang…

Nếu cứ luôn luôn khắc trí, quyết tiến đến cùng, trong nhịp bước vui tươi vô úy, nhất định phen này một phiến công phu dứt sạch vô minh tận gốc, thì sẽ đạt tới cái im lặng thật tướng bất nhị của cư sĩ Duy Ma Cật. Có hiểu rõ như thế, chúng ta mới biết ơn tri chúng, tri sự đã gia công gò ép chúng ta vào quy luật. Đã biết ơn thì lo đền ơn, chúng ta sẽ tận tình đưa hậu lai vào quy luật giải thoát.

Sư Cô Thiện Hiền

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!