Pháp luân

432

Pháp luân (zh. 法輪, sa. dharmacakra, pi. dhammacakka) nghĩa là bánh xe pháp.

Dharma trong tiếng Phạn có nghĩa là Pháp, chân lý. Thuật ngữ “cakra” xuất phát từ chữ Chakra là luân xa, trung tâm năng lượng tâm linh hay là cakra trong tiếng Phạn, là một loại vũ khí của Ấn Độ thời cổ đại. Do vậy, pháp luân là vũ khí để hàng phục mọi tà kiến ngoại đạo – là giáo lý của đức Phật.

Trong đạo Phật, pháp luân tượng trưng cho giáo pháp của đức Phật, gồm Tứ diệu đế, Bát chính đạo, Trung đạo. Pháp luân thường được vẽ như một bánh xe tám nhánh, tượng trưng cho Bát chính đạo.

Truyền thuyết cho rằng, pháp luân được chuyển ba lần:

  1. Phật giảng pháp lần đầu sau khi đạt chính quả tại Lộc uyển
  2. Lúc thành hình giáo pháp Đại thừa
  3. Lúc thành hình giáo pháp Kim cương thừa (sa. vajrayāna).