Phân Ban Ni giới TƯ và TP.HCM khánh tuế chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội

161

Nhân tết cổ truyền dân tộc, Xuân Tân Sửu 2021 trở về, Phân Ban Ni giới Trung ương (thuộc Ban Tăng sự Trung ương) và Phân Ban Ni giới TP.HCM đã đến khánh tuế nhị vị Trưởng lão Phó Pháp Chủ HĐCM, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS tại trú xứ và chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội tại Văn phòng 2 Trung ương (Thiền viện Quảng Đức).

Đoàn Phân ban Ni Giới do Ni Trưởng Thích nữ Huệ Từ, Ủy viên TT HĐTS, Phó Ban Thường trực kiêm Chánh Thư ký Phân Ban Ni giới Trung ương (PBNG TƯ); Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, phó Trưởng ban PBNG TƯ, Phó Trưởng ban Thường trực PBNG TP.HCM; Ni Trưởng Thích nữ Như Thảo, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký PBNG TP.HCM; cùng chư Tôn đức Ni thuộc PBNG TƯ và TP.HCM tháp tùng.

Đãi lao cho chư Ni trưởng, thay mặt PBNG TƯ và TP.HCM, Ni trưởng Từ Nhẫn đã tác bạch khánh tuế nhị vị Phó Pháp chủ HĐCM Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu tại chùa Xá Lợi, Chủ tịch HĐTS Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tại chùa Minh Đạo, cùng chư Tôn đức HĐTS tại Thiền viện Quảng Đức. Mùa xuân Di Lặc đang đến gần, Ni trưởng chúc chư Tôn đức HĐCM, HĐTS pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để tiếp tục lãnh đạo Giáo hội phát triển vững mạnh, và là bóng cây đại thụ che chở cho hàng hậu học trên bước đường tu học và hành đạo.

Khánh tuế Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp

Nơi Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức), đãi lao cho HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ; TT.Thích Thiện Thống, Phó Chủ  tịch HĐTS tri ân chư Tôn đức Ni đã đến chúc Tết chư Tôn đức lãnh đạo Giáo Hội trong những ngày cuối năm, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Nhân đây, Thượng tọa cũng thay mặt Trung ương Giáo hội chúc chư Tôn đức Ni thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường, qua năm 2021 các công tác Phật sự của PBNG đề ra luôn được hanh thông và thành công tốt đẹp để góp phần vào sự phát triển chung của Giáo hội.

Tại chùa Minh Đạo, sau khi nhận lời khánh tuế năm mới của chư Tôn đức Ni, Hòa thượng Chủ tịch cũng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của chư Tôn đức Ni, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư Ni PBNG TƯ và TP.HCM luôn được sức khỏe dồi dào và đón mùa xuân mới đầy an lành.

Nhân đây, Hòa thượng cũng ghi nhận những thành quả Phật sự của PBNG TƯ và TP.HCM đã đạt được trong một vừa qua đã góp phần vào sự thành công chung của Giáo hội. Theo đó, Hòa thượng cũng sách tấn rằng, Trung ương Giáo hội luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ PBNG TƯ và TP.HCM thực hiện tốt các công tác Phật sự trong tương lai, đặc biệt là Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và Hội thảo Ni giới toàn quốc tại TP.HCM vào đầu tháng 2 ÂL, PBNG TƯ và TP.HCM hãy dùng hết tâm lực cùng nhau tổ chức cho ngày Đại lễ được thành công tốt đẹp.

Đăng Huy (PSO)