Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị thường niên

154
Chùa Bảo Thắng: 217 Nguyễn Duy Hiệu, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

Ngày 15/4/2021 (04/3 Tân Sửu), tại chùa Bảo Thắng (P. Sơn Phong, TP. Hội An), Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị thường niên nhằm tổng kết hoạt động Phật sự của Phân ban năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2021.

Quang lâm chứng minh và tham dự có Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Chơn, Ni trưởng Thích Nữ Ánh Liên – Đồng chứng minh PBNG tỉnh Quảng Nam;  Ni trưởng Thích nữ Giải Thiện – UVTT BTS PG tỉnh, Trưởng PBNG GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Nguyên – Phó Ban Thường trực PBNG tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Từ, Ni trưởng Thích Nữ Nhật Tân – Đồng phó PBNG tỉnh cùng chư Ni các tự viện trong toàn tỉnh tham dự.

Niệm Phật cầu gia hộ
Ni trưởng Thích nữ Giải Thiện – UVTT BTS PG tỉnh, Trưởng PBNG GHPGVN tỉnh Quảng Nam phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Ni trưởng Thích Nữ Giải Thiện – Trưởng PGNG tỉnh đã khái quát về các hoạt động của Ni giới tỉnh Quảng Nam trong năm vừa qua. Ni trưởng đã tán dương tinh thần khắc phục khó khăn Ni chúng toàn tỉnh, mặc dù trong hoàn cảnh dịch bệnh nhưng chư Ni vẫn duy trì các hoạt động Phật sự và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Tiếp đến, Sư cô Thích nữ Nguyệt Chiếu – Phó thư ký PBNG tỉnh thông qua bản báo cáo tổng kết. Theo báo cáo, tính đến cuối năm 2020 toàn tỉnh Quảng Nam có 113 cơ sở Ni (trong đó có 102 chùa Ni, 2 tịnh xá, 8 tịnh thất và 1 niệm Phật đường đang sinh hoạt cùng với PBNG tỉnh Quảng Nam). Ni chúng có 480 vị (Ni trưởng: 9 vị, Ni sư: 18 vị, Tỳ Kheo ni: 294 vị; Thức Xoa Ma Na: 46 vị, Sa Di ni: 48 vị, tập sự: 65 vị).

Tổng số tiền các chùa làm từ thiện năm 2020 đến nay là hơn 15 tỷ đồng. Bao gồm tặng quà và hỗ trợ phòng chống Covid-19, quà bão lũ cho người nghèo vùng núi, nông thôn, người neo đơn, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi, nồi cháo Tình thương và quà cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện, trại tế bần, trại tâm thần …trong và ngoài tỉnh.

Chư tôn đức được tấn phong lên hàng giáo phẩm Ni trưởng có 2 vị: Ni trưởng TN. Hạnh Nguyên (trụ trì chùa Minh Tân, huyện Núi Thành), Ni trưởng TN. Hạnh Châu (trụ trì chùa Từ Tâm, thị xã Điện Bàn). Hàng giáo phẩm Ni sư có 8 vị: Ni sư TN. Hạnh Bảo (trụ trì Chùa Vĩnh Lộc, huyện Núi Thành), Ni sư TN. Diệu Thiện (trụ trì chùa Phước Quang, huyện Thăng Bình), Ni sư TN. Liên Điền (tịnh xá Ngọc Kỳ, TP. Tam Kỳ), Ni sư TN. Tấn Liên (trụ trì tịnh thất Ngọc Hồng, thị xã Điện Bàn), Ni sư TN. Nguyệt Liện (tịnh xá Ngọc Châu, TP. Hội An), Ni sư TN. Hạnh Đàm (trụ trì chùa Giáp Vân, huyện Duy Xuyên), Ni sư TN. Tâm Hà (trụ trì chùa Quán Thế Âm, huyện Duy Xuyên), Ni sư TN. Tịnh Thường (trụ trì chùa Hòa Quang, huyện Duy Xuyên).

Hội nghị  đã đề ra một số phương hướng trong năm 2021, đáng chú ý có những hoạt động như xây dựng nhà tình nghĩa để chào mừng 40 năm ngày thành lập Giáo Hội, tổ chức buổi tọa đàm với đề tài “Ni Giới Quảng Nam”, thực hiện tốt chương trình hoạt động của Ban Trị sự và Ban Tăng sự Tỉnh đề ra, đôn đốc chư Ni tham gia an cư kiết hạ, Bố tát tại các điểm đã quy định.

Kế thừa những thành quả đã đạt được, kỳ vọng trong năm đến, Ni giới Quảng Nam ngày càng phát triển.

Thông Từ (Ban TTTT PG Quảng Nam)