Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre thăm Học viện Lê Minh Xuân cơ sở 2

786

 Nhân mùa An Cư Kiết Hạ, Phân ban Ni giới tỉnh Bến tre có tổ chức đoàn cúng dường Tịnh Nghiệp Đạo Tràng Trường hạ Học viện Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cơ sở 2 (tại Lê Minh Xuân).

Trưởng đoàn là Ni trưởng Thích Nữ Như Ngọc – Chứng minh Phân ban Ni Giới tỉnh Bến Tre, cùng đi có 25 chư Ni trong Phân ban Ni Giới và hơn 100 vị Phật tử thuộc tỉnh Bến Tre.

Cũng như phái đoàn của Phân ban Ni giới Trung ương, TP.Hồ Chí Minh, Ni trưởng đã hướng dẫn cho Phật tử cúng dường các tịnh tài tịnh vật nhằm giúp cho Tăng Ni sinh có thêm điều kiện trong việc tu học.

Tổng trị giá cúng dường lên đến trên 150.000.000đ.

Qua buổi thăm và cúng dường này, các Tăng Ni sinh rất hoan hỷ, xúc động trước sự quan tâm và tình cảm của 2 phái đoàn. Các vị Ni trưởng dù tuổi cao đạo trọng nhưng đã sắp xếp công việc Phật sự, không ngại đường xa đến thăm. Đây cũng chính là nguồn động viên, để Tăng Ni sinh tại học viện tăng thêm nghị lực, tăng thêm sức mạnh trong tinh tấn tu học, giữ gìn giới luật, bảo hộ oai nghi, hầu xứng đáng với tình cảm và niềm kỳ vọng nơi các bậc tôn túc, xứng danh là trưởng tử Như Lai, tự độ, độ tha, giác hạnh viên mãn.

Hoa Đàm