3.4 C
London
Monday, December 6, 2021

PB. Ni giới Trung ương thăm Trường hạ các tỉnh miền Trung

<HĐ>Thể hiện sự quan tâm đến Ni giới trong mùa An cư kiết hạ PL.2562 – DL.2018, từ ngày 03/7/2018 Phân ban Ni giới Trung ương đã tổ chức đoàn đến thăm các Trường hạ Ni thuộc các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế và Quảng Trị.


Đoàn Phân ban Ni giới Trung ương có NT. Thích Nữ Như Như – Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp Ni giới T.Ư; NT. Thích Nữ Như Minh – Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư Đặc trách các tỉnh miền Trung; NT. Thích Nữ Nhật Khương – Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư kiêm Trưởng ban Giáo dục Ni giới T.Ư; cùng chư Tôn đức Ni Phân ban Ni giới T.Ư theo đoàn.

Nghinh đón phái đoàn là quý Ni trưởng, Ni sư, chư Ni Phân ban Ni giới GHPGVN tại các trú xứ đơn vị.

Trong không khí trang nghiêm thân tình, chư Tôn đức Ni phái đoàn đã đọc thư của NT. Thích Nữ Tịnh Nguyện – UVTT HĐTS GHPGVN, Q. Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư gửi đến toàn thể chư Ni hành giả đang an cư trên cả nước với nội dung sách tấn: “Ba tháng An cư chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta thúc liễm thân tâm, trau giồi giới đức… Do vậy, tôi thiết tha mong chư huynh đệ tích cực công phu, sám hối, lo lập công bồi đức nhiều hơn nữa để tăng trưởng phúc lành an lạc cho hôm nay và giải thoát cho ngày mai”. Đoàn cũng nghe Phân ban Ni giới các đơn vị báo cáo sơ lược về tình hình sinh hoạt, chuẩn bị cho mùa an cư và sự tu học của Đại chúng.

Quý Ni trưởng đoàn Phân ban Ni giới T.Ư đã có lời huấn từ chia sẻ đến toàn thể chư hành giả Ni và tặng quà đến các Hạ trường.

Thông Pháp

TIN KHÁC
TIN LIÊN QUAN