Pb. Ni giới Thành phố cúng dường các Trường hạ

530

<HĐ>Ngày 14/7/2018, nhân mùa An cư kiết hạ PL.2562 – DL.2018 do Phân ban Ni giới Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của NT. Thích Nữ Như Châu, Phó ban Trị sự Thành hội, Trưởng PBNG TP.HCM, đã tổ chức hai đoàn đến thăm 33 Hạ trường thuộc 24 quận, huyện TP. Hồ Chí Minh.

Huê Lâm
Đoàn 1 gồm: NT. Như Châu làm Trưởng đoàn, Phó đoàn là NT. Như Huệ, NT. Giác Trung và các ủy viên Thường trực: NT. Tắc Sen, NT. Chơn Minh, NT. Như Trí, NS. Như Nguyệt, NS. Như Ngọc,…
Đoàn 2 do NT. Như Xuân làm Trưởng đoàn, Phó đoàn là NT. Như Thảo và các Ủy viên gồm: NS. Như Hiền, SC. Liễu Ngọc, SC. Huệ Liên, SC. Như Hòa.
Pháp Hải
Tại mỗi điểm An cư kiết hạ, hai đoàn đã ân cần gửi lời chúc sức khỏe đến các hành giả. Quý Ni trưởng còn sách tấn việc tiến tu Tam vô lậu học, giữ gìn quy củ nề nếp Hạ trường, qua đó thúc liễm thân tâm trong cửu tuần tu học để tự hoàn thiện mình và làm tròn nghĩa vụ một người con Phật.
Tổng trị giá tịnh tài cúng dường là 395 triệu đồng và nhiều tịnh vật.
Trong nhiều năm qua, đến thăm và cúng dường các Trường hạ là một việc được Phân ban Ni giới TP.HCM rất mực quan tâm và chủ trương thực hiện.

Nhật Hiếu