Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu 2024
Luật tạngOai Nghi Con Đường Của Sự Tỉnh Thức

Oai Nghi Con Đường Của Sự Tỉnh Thức

Mục lục

Lời Phi Lộ
Dẫn Nhập
1. Kính Bậc Đại Sa Môn
2. Phép Thờ Thầy
3. Theo Thầy Ra Đi
4. Nhập Chúng
5. Tùy Chúng Thực
6. Phép Lễ Bái
7. Thính Pháp
8. Tập Học Kinh Điển
9. Vào Chùa Am
10. Vào Thiền Đường Phải Tùy Chúng
11. Giữ Làm Việc Chúng Tăng
12. Vào Nhà Tắm

Tin khác

Cùng chuyên mục