Núi Thành: Chùa Yên Sơn thiết lễ cúng dường trai tăng

143
Chùa Yên Sơn: Thôn Thuận, Núi Thành, Quảng Nam

Nằm trong chương trình lễ Trai đàn cầu siêu – Truy niệm tiền nhân công đức – Phổ độ bách tánh chư hương linh – Bạt độ giải oan – Chẩn tế âm linh cô hồn, sáng ngày 21/3/2021 (09/02 Tân Sửu), chùa Yên Sơn (thôn Thuận Yên Tây, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã thiết lễ trai tăng cúng dường.

Quang lâm chứng minh và tham dự có Đại đức Thích Tịnh Đức – Trụ trì chùa Trường Thọ (TP. Tam Kỳ), đương vi Sám chủ trai đàn; chư tôn đức Tăng Ni cùng đông đảo đạo hữu Phật tử trong và ngoài huyện Núi Thành.

Sau lời tác bạch cúng dường của Sư cô Thích Nữ Diệu Nghiêm – UV BTS PG huyện Núi Thành, Trụ trì chùa Yên Sơn. Đại đức Thích Tịnh Đức đã có lời đạo từ tán dương sự cố gắng nỗ lực của Sư cô Trụ trì cùng đạo hữu Phật tử nơi đây. “Được biết từ ngày Sư cô về trụ trì nơi đây, ngôi chùa ngày càng phát triển, trang nghiêm, đạo tràng Phật tử ngày càng đông. Ngôi chùa nằm trong vùng xa xôi hẻo lánh, nhiều oan hồn uổng tử chết trong chiến tranh, trầm nghịch sông nước,…Hôm nay, bổn tự lập đàn tràng cầu siêu bạt độ cho quá cố chư hương linh vãng sanh về thế giới an lành. Đó là việc làm hết sức ý nghĩa”. Đại đức Sám chủ chia sẻ.

SC.Thích Nữ Diệu Nghiêm – UV BTS PG huyện Núi Thành, Trụ trì chùa Yên Sơn dâng lời tác bạch

Trước đó, ngày 20/3/2021 (08/02 Tân Sửu), chư tôn đức Sám chủ và Ban kinh sư đã bạch Phật khai kinh, thỉnh quá cố chư hương linh, tuyên sớ, tụng kinh, cầu siêu, truy tiến hương linh, thuyết giảng, phóng sanh đăng, hành đàn giải oan bạt độ, chẩn tế âm linh cô hồn.

Trong thời khóa của trai đàn, đại chúng đã được nghe Đại đức Thích Quảng Hòa – Phó ban Thường trực BTS PG huyện Núi Thành, Trụ trì chùa Hòa Vinh Thạnh thuyết giảng với chủ đề “Nhân duyên trong đời”. Bài pháp đề cập đến Bốn nhân duyên giữa cha mẹ và con cái, qua đó nhắc nhở mỗi người Phật tử về đạo hiếu. “Mỗi người Phật tử về tham dự trai đàn hôm nay là thể hiện sự báo hiếu đối với cha mẹ hiện tiền và nhiều kiếp”-Đại đức nhấn mạnh.

Dịp này, chùa Yên Sơn cũng tổ chức tiệc buffet chay với hơn 100  món phục vụ cho đạo hữu Phật tử xa gần về tham dự lễ.

Đình Tiến (Ban TTTT PG Huyện Núi Thành)