Thứ Sáu, 12 Tháng Tám 2022
Giáo dục Thông báo Ninh Thuận: Thông báo Về việc khai giảng lớp Trung cấp Phật...

Ninh Thuận: Thông báo Về việc khai giảng lớp Trung cấp Phật học khóa IX – niên khóa 2021-2024 tại tỉnh Ninh Thuận

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH NINH THUẬN
TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC
———–
Số: 109 /TB-TCPH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————
Ninh Thuận, ngày 06 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO
Về việc khai giảng lớp Trung cấp Phật học
khóa IX – niên khóa 2021 – 2024

Thực hiện các văn bản chỉ đạo về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 của các cơ quan ngành tỉnh Ninh Thuận và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận; Căn cứ vào tình hình thực tế do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học Ninh Thuận trân trọng thông báo như sau:

– Ngày khai giảng lớp Trung cấp Phật học khóa IX – niên khóa: 2021 – 2024 sẽ dời lại vào ngày 15 tháng 10 năm 2021.

– Nhà trường sẽ tiếp nhận hồ sơ nhập học cho đến hết ngày 14 tháng 10 năm 2021.

– Học viên có thể gửi hồ sơ nhập học qua Bưu điện theo địa chỉ: Trường Trung cấp Phật học Ninh Thuận, số 56, đường 21/8, phường Phủ Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận hoặc đăng ký ghi danh trước ngày khai giảng, sau ngày khai giảng sẽ bổ túc hồ sơ sau.

– Những thắc mắc liên lạc Đại đức Thích Chúc Hiển số điện thoại 0908576156. Nếu có những thay đổi mới Ban Giám hiệu trường sẽ thông báo sau.

Trân trọng./.

* Nơi nhận:
– Ban Tôn Giáo Chính Phủ (b/c);
– Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương (b/c);
– Ban Tôn giáo tỉnh (b/c);
– Ban Trị sự GHPGVN tỉnh (b/c);
– Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh (để biết);
– Các học viên khóa IX (để biết);
– Lưu VP.
TM. BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNGHòa thượng Thích Hạnh Thể
(đã ấn ký)

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!