4.8 C
London
Monday, December 6, 2021

Niệm Phật

 Niệm Phật chính là công đức và hình ảnh tư tưởng đến Phật của tín đồ Phật giáo , hoặc là 1 cách tu tập niệm tụng danh hiệu của Phật . Theo giáo lý , nhất tâm niệm Phật , có thể không sanh tình dục , giúp ích cho việc giải thoát vãng sanh Phật quốc . Phật giáo Tiểu Thừa cho rằng “niệm Phật” tức là nhớ về Phật Thích Ca Mâu Ni ; Phật giáo Đại Thừa lại cho rằng có vô số Phật , nên nhớ về Phật cũng nhớ về rất nhiều , cách “Niệm Phật” thông thường nhất là niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”

Niệm Phật là một phép tu trong Phật giáo, thuộc về Tịnh Độ Tông. Niệm là tưởng nhớ, niệm Phật là tưởng nhớ đến danh hiệu Phật. Khi niệm Phật phải dồn hết tâm trí, ý nghĩ hướng về danh hiệu Phật (“Nam Mô A Di Đà Phật” hay “A Di Đà Phật”), hoặc hình dung tướng tốt và công hạnh của Phật. Chữ NIỆM trong Hán Văn là chữ tượng hình ghép từ 2 chữ: Chữ KIM ở trên và chữ TÂM ở dưới, chữ KIM có nghĩa là hiện tại. Như vậy, NIỆM PHẬT có nghĩa là phải dùng Tâm Hiện Tại mà niệm, tránh trường hợp miệng niệm mà tâm lại nghĩ tưởng chuyện khác. Bởi riêng hai chữ NIỆM PHẬT cũng đã cho ta thấy được thế nào là niệm Phật đúng cách.

TIN KHÁC
TIN LIÊN QUAN