Chủ Nhật, 14 Tháng Tư 2024
Hành trạng chư NiNi trưởng thượng Tâm hạ Đăng

Ni trưởng thượng Tâm hạ Đăng

VIỆN CHỦ CHÙA LINH SƠN – TP. NHA TRANG

(1915 – 2005)

I. THÂN THẾ
Ni trưởng Hạnh Viên thế danh là Bùi Thị Hải, húy thượng Tâm hạ Đăng, tự Hạnh Viên, hiệu Chơn Như thuộc dòng Thiền Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 43. Sinh ngày 25 tháng Chạp năm Ất Mão (1915) tại Thành nội Huế, tỉnh Thừa Thiên trong một gia đình Phật giáo.
Thân phụ là ông Đốc học Bùi Chương, Pháp danh Hồng Huy, thân mẫu là cụ bà Trần Thị Lan, Pháp danh Tâm Đức. Gia đình có tám chị em (năm gái, ba trai), Ni trưởng là con cả.

II. THỜI KỲ XUẤT GIA TU HỌC
Năm 1933 (Quý Dậu) lúc 18 tuổi, Ni trưởng xuất gia và thọ giới Sa-di-ni với Hòa thượng thượng Trừng hạ Phước, hiệu Huyền Ý (tọa chủ chùa Liên Tôn, Bình Định).
Năm 1939 (Kỷ Mão) lúc 24 tuổi, Ni trưởng thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn chùa Bình Quang – Phan Thiết do Hòa thượng Tôn Thắng – Phổ Thiên làm Đàn đầu Hòa thượng.
Năm 1940 (Canh Thìn) lúc 25 tuổi, Ni trưởng được Bổn sư cho phép vào học Phật pháp tại chùa Hội Sơn, Thủ Đức, Sài Gòn.

Mùa An Cư năm Nhâm Ngọ (1942), Ni trưởng tùng Hạ tại chùa Phổ Đà – Đà Nẵng và được thọ giáo với Hòa thượng Tôn Thắng. Sau mùa An cư, Ni trưởng được Hòa thượng Tôn Thắng gởi ra học tại Ni Trường Diệu Đức – Huế. Trong thời gian tu học tại đây, Ni trưởng đã phát nguyện chặt ngón út tay phải để cầu cho quốc thái dân an và nhân dân bình yên trong thiên tai bão lụt.

Từ năm 1943 – 1947, Ni trưởng vân du tham học tại các Tổ đình danh tiếng từ miền Trung đến miền Nam và có lúc vào tận Sa Đéc tham cầu Phật pháp. Do ý chí cầu học Phật pháp, nên đến nơi nào Ni trưởng cũng được các bậc danh Tăng truyền thọ những tinh hoa của Kinh – Luật – Luận mà quý Tôn đức Tăng già tâm đắc.

Năm 1948 (Mậu Tý) lúc 33 tuổi, Ni trưởng mới dừng bước vân du và nhận trụ trì chùa Linh Sơn, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa. Từ đây Ni trưởng bắt đầu thực hiện hoài bão là kiến lập đạo tràng, hoằng dương Chánh pháp.

III. THỜI KỲ HÀNH ĐẠO
Năm 1951 (Tân Mão) lúc 36 tuổi, Ni trưởng tiếp nhận và thực hiện trùng tu chùa Minh Hương tại Diên Toàn, Diên Khánh, đổi tên chùa Minh Hương thành Minh Phước và trạch cử đệ tử thứ hai là Ni sư Thông Ấn làm trụ trì để chăm lo Phật sự tại đây. (hiện nay chùa Minh Phước do Ni sư Thông Thuận và Ni sư Thông Định kế thừa)
Năm 1954 (Giáp Ngọ) lúc 39 tuổi, Ni trưởng khởi công trùng tu chùa Linh Sơn, Vĩnh Nguyên lần thứ nhất.

Năm 1962 (Nhâm Dần) lúc 47 tuổi, Ni trưởng kiến lập tịnh thất Linh Sơn tại đồi núi Cầu Đá để hàng năm nhập thất Kiết đông, cũng vào năm này Ni trưởng được bầu làm Chánh Thư ký ban Kiến thiết sáng lập Ni Viện Diệu Quang.

Năm 1963 (Quý Mão) lúc 48 tuổi, Ni trưởng tích cực tham gia cuộc tranh đấu bất bạo động chống chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm. Ni trưởng đã phát nguyện thiêu thân để bảo vệ Chánh pháp nhưng mẹ già và huynh đệ khuyên can, do đó Ni trưởng phát nguyện chặt tiếp ngón tay áp út để cầu nguyện cho đạo pháp trường tồn.

Năm 1964 (Giáp Thìn) lúc 49 tuổi, do việc phát nguyện thiêu thân vì đạo pháp vào năm Pháp nạn 1963 không toại, Ni trưởng lại phát nguyện chích lưỡi lấy máu để viết “Tâm Kinh Bát Nhã và Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa” tại chùa Hoa Nghiêm, Sài Gòn. Cũng vào năm này, Ni trưởng kiến lập chùa Tịnh Đức tại đồi Trại Thủy, Mã Vòng, Nha Trang làm nơi cư trú cho Ni chúng đang theo học Văn hóa tại các trường Trung học Bồ Đề, Nữ Trung học Nha Trang… và trạch cử trưởng tử là Ni sư Thông Huyền (Thông Thoại) làm trụ trì.

Năm 1966 (Bính Ngọ) lúc 51 tuổi, Ni trưởng làm Ủy viên Ni bộ Bắc tông kiêm Trưởng ban Ni bộ Bắc tông GHPGVNTN tỉnh Khánh Hòa.
Năm 1968 (Mậu Thân) lúc 53 tuổi, Ni trưởng khởi công trùng tu bảo điện chùa Linh Sơn và xây dựng trường Trung – Tiểu học Bồ Đề Linh Sơn, đồng thời mở Cô – Ký Nhi viện tại chùa Linh Sơn. Vào năm này, Ni trưởng làm Đệ nhị Tôn chứng Ni tại Đại giới đàn Phước Huệ tổ chức tại chùa Hải Đức, tại Ni Viện Diệu Quang, Nha Trang truyền giới cho giới tử Ni.
Năm 1972 (Nhâm Tý) trước cảnh chiến tranh tàn khốc tại Cổ thành Quảng Trị, Ni trưởng quá đau lòng nhưng chẳng biết làm sao nên phát nguyện chặt ngón út tay trái để cúng dường cầu nguyện cho đất nước thái bình, nhân dân an lạc.

Ngày 19 tháng 2 năm Quý Sửu (1973) lúc 58 tuổi, Ni trưởng được thỉnh làm Giáo thọ A-xà-lê truyền giới Sa-di-ni tại Tiểu Giới đàn chùa Linh Phong, Đà Lạt. Cũng vào năm này (ngày 19 tháng 9 năm Quý Sửu), Ni trưởng được thỉnh làm Phó ban Kiến đàn tại Đại giới đàn Phước Huệ – Phật học viện Hải Đức, Nha Trang. Tại đàn giới chùa Linh Sơn, Ni trưởng làm Đệ nhất Tôn chứng Ni tại Đại giới đàn này.

Kể từ lúc 78 tuổi đến 86 tuổi (1993 – 2001), Ni trưởng luôn được thỉnh mời làm Phó ban Kiến đàn và là Hòa thượng Đàn đầu Ni tại Đại giới đàn Trí Thủ I, Trí Thủ II, Trí Thủ III được tổ chức tại chùa Long Sơn, Nha Trang, truyền giới tại Ni Viện Diệu Quang.

Ngoài ra, trong suốt quá trình hành đạo, Ni trưởng đã mở nhiều Tiểu Giới đàn và làm Đàn đầu Hòa thượng truyền thọ giới Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni tại các chùa trong và ngoài tỉnh.
Song song với các Phật sự chung trong Giáo hội và kiến lập, mở mang tu bổ đạo tràng từ lúc hành đạo đến nay, Ni trưởng đã liên tục thu nhận và đào tạo nhiều thế hệ Ni chúng, trong đó có nhiều vị đã thành tài đang phục vụ trong các cơ sở Giáo hội, chăm lo Phật sự tại khắp mọi miền đất nước.

IV. THỜI KỲ VIÊN TỊCH
Trong những tháng ngày cuối đời mặc dù phải trải qua căn bệnh của tuổi già nhưng tinh thần luôn sáng suốt, minh mẫn, Ni trưởng thường nhắc nhở hàng hậu tấn phải luôn ghi nhớ bài Kệ của chư Phật đã dạy để làm kim chỉ  nam trên con đường tiến đến quả vị giải thoát :
“ Nhẫn nhục đệ nhất đạo,
Phật thuyết vô vi tối,
Xuất gia não tha nhơn,
Bất danh vi Sa-môn”.
Như trái đã chín mùi, như cuộc hành trình đã đến đích, Ni trưởng an nhiên viên tịch vào lúc 15 giờ 30 phút ngày mùng 5 tháng 10 năm Ất Dậu (ngày 06 tháng 11 năm 2005) tại chùa Linh Sơn, thành phố Nha Trang. Trụ thế 91 tuổi, hạ lạp 66 năm.
Với 91 năm trụ tích chốn Ta-bà, 66 năm tùy duyên hóa độ, Ni trưởng nêu cao gương uy mãnh chốn rừng thiền, công hạnh của Ni trưởng mãi lưu lại chốn nhân gian một tấm gương đạo đức và làm rạng danh Ni giới.

Tin khác

Cùng chuyên mục