Thứ Tư, 27 Tháng Chín 2023
Hành trạng chư Ni Ni Trưởng thượng Đàm hạ Soạn

Ni Trưởng thượng Đàm hạ Soạn

( ? – 1968)

  Ni trưởng Đàm Soạn sinh ở làng Cự Đà, tỉnh Hà Đông, xuất gia từ thuở nhỏ và được theo học với Thiền sư Đông Đồ tại Sơn môn Trung Hậu, tỉnh Phúc Yên.

Ni trưởng Đàm Soạn là một vị danh Ni rất được nhiều người mến chuộng. Đã từng làm tọa chủ các chùa Thanh Nhàn, Từ Hàng và Đức Viên, nên Ni trưởng được tôn xưng là Danh Ni. Ni trưởng là người đầu tiên được mời vào hoàng cung Huế để dạy đạo cho các hoàng hậu, hoàng phi và cung nữ.

Năm 1928, Ni trưởng có tham dự vào việc xem đất để xây cất chùa Diệu Viên tại Thừa Thiên. Chùa Diệu Viên có thể được xem như là Ni tự đầu tiên ở Huế. Ni sư Hương Đạo sau này làm viện chủ chùa Diệu Viên, là đệ tử lớn của Ni trưởng. Ni trưởng thường hay vào Huế mỗi năm ba tháng để cùng các Ni sư ở đây làm Phật sự. Năm 1950 Ni trưởng được mời làm giám học và quản chúng Ni viện Vân Hồ. Sau đó Ni trưởng mời Ni sư Đàm Đậu chấp chưởng trách vụ này để Ni trưởng có thêm thì giờ lo việc giảng dạy Phật pháp.

Năm 1952, Ni trưởng được hội Dược Sư mời vào viếng chùa Dược Sư ở Gia Định. Ni trưởng đã khuyến khích quý Ni sư ở đây nỗ lực phát triển xây dựng chùa Dược Sư thành một Ni trường lớn. Sau khi Ni trường Dược Sư được thành lập, Ni trưởng ở lại an cư ở đây ba tháng. Sau đó Ni trưởng trở về Hà Nội an cư tại chùa Đức Viên. Ni trưởng viên tịch năm Mậu Thân (1968) tại Bắc Ninh. Ni trưởng là một trong những vị cộng sự đắc lực nhất với Ni trưởng Đàm Đậu.

Ni trưởng Đàm Đậu xuất thân từ chùa Đàn Thu – Hà Nội, tài đức vẹn toàn nhất của Ni viện Vân Hồ(1) (tiếc rằng khi sưu tập, chúng tôi không tìm được tư liệu, hình ảnh của Ni trưởng Đàm Đậu).


Chú thích:
(1) Nguyễn Lang – Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, cuốn 3 – NXB Văn Học năm  2000, trang 987- 988.

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!