Ni trưởng thượng Đàm hạ Hữu

  1078

  (1911 – 1981)

  I. Thân thế

  Ni trưởng thế danh Vũ Thị Khanh, Pháp danh Thiện Giác, Pháp hiệu Đàm Hữu, gia đình có bốn chị em (hai trai hai gái), Ni trưởng là chị ruột của Cố Hòa thượng Thích Thanh Kiểm – Viện chủ Tổ đình Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

  Ni trưởng sinh năm Tân Hợi (1911) tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Thân phụ là cụ ông Vũ Văn Khánh, thân mẫu là cụ bà Đỗ Thị Thinh, Pháp danh Diệu Tịnh.

  II. Thời kỳ xuất gia

  Ni trưởng từ tấm bé được quy y theo Sư cụ Đàm Nghĩa – Trụ trì chùa Liên Đàm, thôn Linh Đường, huyện Thanh Trì, Hà Nội (nay là thôn Linh Đường, huyện Hoàng Liệt, Hà Nội).
  Về sau Ni trưởng được cụ  Tổ cho tham vấn cầu học với các cụ Tổ tại các trường Phật học như cụ Tổ Cồn, lúc đó là vị cao Tăng nổi tiếng về Luật học, chuyên nghiêm trì Luật tạng. Sau đó, Ni trưởng theo học Phật pháp tại các trường Phật học như Vọng Cung, Cao Phong, Quán Sứ, Bà Đá,Vân Hồ, Bồ Đề…

  III. Thời kỳ hành đạo


  Ni trưởng được theo học tại các Trường Phật học nói trên, với tánh cần mẫn, tinh tấn và đạo hạnh xuất chúng, nên Ni trưởng được các cụ Tổ đánh giá là một học trò ngoan, là vị Ni xuất sắc trong hàng Ni giới miền Bắc. Ni trưởng có thời gian vào Huế cùng học với Ni trưởng Diệu Không.

  Ni trưởng là vị Ni mẫu mực, tích cực tham gia các hoạt động Cách mạng trong thời chiến để bảo vệ miền Bắc trước sự bắn phá của không lực Mỹ. Ni trưởng đã từng xông pha trên trận chiến, tiếp tế lương thực cho các chiến sĩ.

  Ni trưởng cũng từng tham dự vào hàng Thập sư truyền giới cho các giới tử Ni qua nhiều Đàn giới, mở các khóa An cư Kiết hạ tại chùa Văn Điển – Hà Nội.

  Đệ tử của Ni trưởng là Ni trưởng Thích Đàm Nhân, Pháp hiệu Bảo Giám hiện đang làm Viện chủ của trường hạ Văn Điển (nay đã được 76 tuổi). Vị thứ hai là Ni trưởng Thích Tịnh Bích đang trụ trì chùa Phước Hòa, phường 2, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Hai vị này về học hạnh kiêm ưu, đạo phong tỏa sáng, là mẫu mực cho hàng Ni giới và hai vị cũng đã độ nhiều đệ tử hiện đang trụ trì và giảng dạy, truyền bá Chánh pháp khắp nơi.

  IV. Thời kỳ viên tịch

  Suốt cuộc đời hoằng hóa không từ khó nhọc, Ni trưởng đã đóng góp nhiều công sức cho Giáo hội, xây dựng tạo lập chùa chiền, độ được nhiều vị đệ tử xuất chúng. Tưởng rằng, người còn trụ thế lâu hơn để lợi đạo ích đời, nào ngờ đâu một thoáng vô thường người xả báo thân trở về cõi Phật vào ngày 28 tháng 08 năm Tân Dậu (1981), trụ thế 70 năm, hạ lạp 43 năm.