Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác viên tịch

291

Thông tin từ Quan Âm tu viện, Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác (1937 – 2021), Tông trưởng Liên tông Tịnh độ Non Bồng, Viện chủ Quan Âm tu viện (phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa) vừa viên tịch.

Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác
(1937 – 2021)

Theo đó, do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã viên tịch vào lúc 7 giờ hôm nay ngày 21-1-2021 (nhằm ngày mùng 9-12-Canh Tý) tại tổ đình Quan Âm tu viện.

Ni trưởng pháp huý Lệ Cưng, đạo hiệu Thích nữ Huệ Giác, thuộc dòng thiền Lâm tế đời thứ 42, là Trưởng tử của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phước, người sáng lập môn phái Liên tông Tịnh độ Non Bồng.

Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác là người đang kế thừa, giữ gìn và phát triển môn phái Liên tông Tịnh độ Non Bồng.

Được biết, môn phái Tịnh độ Non Bồng được thành lập năm 1959 với cơ sở ban đầu là tổ đình Linh Sơn trên núi Dinh. Đến năm 2019, sau 60 năm, môn phong đã phát triển với 185 tự viện trên toàn quốc.


NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HUỆ GIÁC – TÔNG TRƯỞNG LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG