Ni trưởng Thích Nữ Hàn Liên

  443

  – Nguyên Ủy viên Ban Trị Sự GHPGVN quận Gò Vấp
  – Nguyên Ủy viên UBMTTQVN quận Gò Vấp
  – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ

  Thời thơ ấu

  Ni trưởng Hàn Liên thế danh là Huỳnh Thị Hồng Hoa, sanh năm Kỷ Mão (1939) tại Đồng Nai, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

  Ni trưởng là người con thứ sáu trong gia đình trung lưu, thấm nhuần Phật đạo, nay chỉ còn có ba anh em, hai trai một gái, Ni trưởng là con út. Mẹ cha mất sớm. Thuở thiếu thời, Ni trưởng đã mang thân phận trẻ mồ côi và phải đối mặt với cảnh xác xơ đổ nát của nhà cháy, ruộng hoang, vườn không mông quạnh, khói lửa, bom rơi não loạn tơi bời! Bé bỏng, đơn thân, cút côi, đói lạnh trong thời chiến, tả sao cho hết nỗi niềm khổ tân! Thế mà Ni trưởng còn hữu hạnh hữu duyên hơn các bạn mình, là được lục thân quyến thuộc rước về chăm sóc dưỡng nuôi cho vơi nỗi nhớ thương trống vắng.

  Xuất gia tu học

  Thời gian sau, năm mười tám tuổi, căn xưa sống dậy, quả giác chín muồi, tín tâm khởi phát, tuệ nghiệp đơm hoa, Người bắt đầu nhận chân vạn pháp khi chiến cuộc ngày mỗi leo thang, thế sự thăng trầm, khổ cảnh hiện bày tới tấp, cuộc đời dâu bể, sanh diệt, huyễn hư. Người quyết chí xuất gia tầm sư học đạo, cầu thọ giáo với Đức cố Hòa thượng Ni Thích Nữ Chơn Liên, đệ tử thứ sáu của Đức Tổ Sư đang du hóa tại miền Đông Nam Bộ.

  “Ắt hẳn căn xưa cửa diệu huyền,
  Nay lần chuỗi hạt nối tiền duyên”.

  Người được Đức Ni trưởng thứ sáu từ bi đón nhận vào Giáo hội Liên Hoa, ban cho pháp hiệu Liên Hàn, rạng rỡ với pháp y Sa Di Ni giới. Rồi từ đó,

  “Tục danh cõi thế đã bôi,
  Pháp danh thọ ký trên ngôi bảo tòa”.

  Thấm nhuận lời Thầy dắt dìu, giáo dưỡng, Người luôn luôn nêu cao gương hiếu tu, hiếu học, hiếu kính, trung tín với Tổ Thầy, trọn nghĩa trọn tình cùng pháp hữu và chư huynh đệ thân thương. Vì đạo pháp vì chúng sanh, Người xung phong theo Thầy vừa nỗ lực học kệ kinh, giáo lý, vừa làm công quả , ngời sáng hạnh tứ y, trợ lực Thầy mở đường du hóa, tấn tu đạo nghiệp, chẳng bao giờ ngại ngần gian khổ hay rụt rè e sợ trước nghịch cảnh chướng duyên.

  Nhứt bát tam y, đầu trần chân đất, không bạc không tiền, theo chân đệ nhất cố Ni trưởng và chư vị Ni trưởng lãnh đạo tiền bối khất thực trì bình, vân du hóa chúng không mòn mõi là hạnh nguyện sáng ngời của ba giai đoạn lập đức bồi công. Giai đoạn I, du hóa khắp các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, rồi tiếp đến các tỉnh miền Đông Nam Bộ (giai đoạn II) và các tỉnh miền Trung (Giai đoạn III). Ngày ngày khất thực nuôi thân, đêm nghỉ nơi gốc cây hay mồ hoang mả vắng suốt mười năm trời. Đó là câu đúc thép chỉ lối đưa đường, vạch hướng tương lai cho Chư Tăng Ni Khất sĩ sau thời gian đầu Tổ sư mới vừa vắng bóng.

  Qua những bài chơn lý thực sống bằng những thử thách gay go trên đường hành đạo với chư vị Ni trưởng và quý Sư cô chiến sĩ Tây phương thời ấy, sắt đã tôi, thép đã trui rèn, Ni cô Hàn Liên cùng Chư Ni trẻ đều đã sẵn sàng pháp phục theo hạnh Phật, chuẩn bị lên đường khêu ngọn đèn từ làm rạng rỡ giáo pháp Khất sĩ tại miền Trung. Nhưng hai vị Ni trưởng ‘tướng quân xây cất’ Chơn Liên (Sư bà số 6) và Quang Liên (Sư bà số 7) nhận chỉ thị của đệ nhất Ni trưởng về trùng tu Tam Bảo tại Tịnh xá Ngọc Lâm – Dầu Tiếng, Ngọc Thặng – Thủ Thừa, và Ngọc Phước – Phước Long, góp phần điểm tô ao báu Liên Hoa khắp các tỉnh miền Nam nước Việt. Do vậy, ba ngôi Tịnh xá này là nơi mang nhiều dấu ấn trong công hạnh phá thạch khai sơn, thiết lập thiền môn, tiếp Tăng độ chúng của hai Đức Ni trưởng và đoàn Ni cô trẻ năng nỗ nhiệt tình tiếp sức trợ duyên. Giai đoạn này có nhiều Phật tử nam nữ về quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, cúng dường hương hoa, vật thực và góp phần làm công quả nhiệt tâm.

   Chương trình Cô Nhi Viện Quách Thị Trang

  Từ ngày 27/08/1965 đến năm 1972, được Đệ nhất cố Ni trưởng lãnh đạo Ni giới Hệ phái cho phép, theo lời kêu gọi của Viện Hóa Đạo Phật Giáo Việt Nam, Ni cô Hàn Liên và Ni cô Trâm Liên tình nguyện xung phong đóng góp công sức của mình vào việc phục vụ mở cơ sở Cô Nhi Viện Quách Thị Trang. Cơ sở đặt trên khu đất Việt Nam Quốc Tự hiện nay và đã giải thể sau ngày giải phóng Miền Nam.

  Thuở còn làm việc tại Cô Nhi Viện Quách Thị Trang, Ni cô Hàn Liên được suy cử quản lý cơ sở  bởi tánh tình nhiệm nhặt, giỏi giang quán xuyến và trách vụ chu toàn. Với gánh nặng trên vai và công việc đoanh vây bề bộn, Ni cô Hàn Liên như người bảo mẫu không nài gian khổ tất bật suốt đêm ngày với số lượng hơn 400 cô nhi quy tụ.

  Tiến tu đạo nghiệp

  Ngày 16 tháng 7 năm Mậu Thân (1968), Ni cô Hàn Liên được Ni giới Hệ phái cho thọ Cụ túc Giới. Sớm ý thức trách nhiệm xuất gia là thượng cầu hạ hóa, trưởng tử Như Lai phải “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự” lợi lạc chúng sanh. Ni trưởng đã tham gia các hoạt động lợi đạo ích đời, luôn đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Quận Gò Vấp và TP.HCM (từ 27/06/2000); Người cũng là một thành viên trong Ban Tri sự GHPGVN Quận Gò vấp. Ni trưởng đã thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật đến những mảnh đời bất hạnh.

  Đông mãn, xuân sang, nghe tiếng khổ sớt chia người khốn đốn;
  Trí mòn, sức nuỗng, quán từ bi cứu bạt kẻ tai nàn”.

  Những năm gần đây, thân tứ đại đã bắt đầu chống trái, sức khỏe kém dần, Người không thể đi đến nơi có lũ lụt, thiên tai, đói nghèo, hỏa hoạn để cứu giúp như trước nữa, chỉ gửi gắm tùy duyên. Ni trưởng là biểu hiện của tình thương, là sự sống của người đau khổ trong hạnh nguyện của Bồ Tát hiện thân.

  Đối với chúng Ni Hệ phái, Người luôn luôn khích lệ, sách tấn kiên trì, tiến tu đạo nghiệp và hỗ trợ cho chư Ni trẻ đi học Phật Pháp để mở rộng kiến văn, để đào tạo Tăng tài, kế vãng khai lai, kiến lập đạo tràng, lợi sanh hoằng pháp.

  Với hạnh nguyện Bồ Tát thực hành lục độ Ba la mật, Người dấn thân phụng sự đạo pháp với phương châm “Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”. Ni trưởng Hàn Liên suốt cuộc đời đã cống hiến cho đạo pháp, thể nhập trong biển cả đại nguyện của Chư Như Lai, nên được hàng Giáo phẩm quý kính suy cử vào hàng Giáo phẩm Chứng minh của Ni giới Hệ phái.

  Ôi! Công hạnh Ni trưởng Hàn Liên thật khó lường biên! Là tu sĩ cũng công dân đất nước, trong tinh thần Phật Pháp bất ly thế gian giác, Ni trưởng đã tích cực tham gia công tác mặt trận, xóa đói giảm nghèo, góp phần công đức rất lớn trong việc phụng sự nhân sinh, phát triển xã hội phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xây dựng và trang nghiêm Tịnh độ tại thế gian. Do vậy, Ni trưởng đã được Trung ương GHPGVN tặng bằng tuyên dương công đức và nhiều bằng khen cao quý khác.

  Hành trình đã sẵn tư lương! Suốt lộ trình tấn tu đạo nghiệp theo thời khóa riêng mình, dầu thân bịnh Ni trưởng vẫn xin phép Ban lãnh đạo Tổ đình cho mình được phụ trách phần hương đăng lễ phẩm cúng cửu huyền để chu toàn nhiệm vụ với tín thí đàn na cần cầu siêu độ.

  Những ngày tháng cuối đời

  Những tưởng trên bước đường phụng sự chúng sanh của Ni trưởng còn lâu hơn nữa. Nào ngờ, một phút vô thường, huyễn thân tạm xả, Ta bà hóa mãn, Tịnh độ hoa khai, vào lúc 11 giờ 5 phút ngày 3 tháng 3 năm 2021 (nhằm ngày 20 tháng Giêng năm Tân Sửu), tại Tổ đình Ngọc Phương, Ni trưởng đã thuận thế vô thường theo bệnh duyên, thu thần thị tịch, nhẹ bước nhàn du, cao đăng Phật quốc, trụ thế 83 năm, hạ lạp trải 53 mùa mưa.

  Giờ thì Ni trưởng đã đi thật xa, xa lắm! Người đã theo bi nguyện bao la, đức độ từ hòa, sức kiên định tinh tấn không mòn mỏi và thắng duyên thắng phước mà thập vạn du trình Phật quốc cao đăng!

  Ni trưởng ơi! Ni trưởng có biết không? Tám mươi ba năm trụ thế, năm mươi ba năm công hạnh viên mãn. Ni trưởng đã thanh thản nhẹ nhàng xả bỏ huyễn thân.

  Xin nhiếp niệm chí thành đốt nén tâm hương, kết đài mây tâm giới tưởng niệm cố Ni trưởng Giác linh. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Giác linh Ni trưởng Hàn Liên thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật quốc, tái hiện Đàm hoa, hội nhập Ta bà, thừa hành Bồ tát hạnh, hóa độ chúng sanh viên thành chánh giác!

  Ngưỡng nguyện Giác linh Ni trưởng thùy từ chứng giám!

  Ngưỡng nguyện Chư Phật mười phương thùy từ hộ trì Chư tôn Thiền đức nhị bộ Đại Tăng hiện diện đạo tràng Bồ đề thọ trưởng, chứng kim cang thân, đắc kim cang trí cứu bạt quần sanh!

  Nguyện oai đức Tam Tôn chứng minh, gia hộ cho chư vị khách quý và hiếu quyến môn đồ, tín chủ đàn na phước huệ viên dung, tín tâm bất động, tinh tấn an lành trong từ quang chư Phật!

  Nam mô Sanh Phật Quốc Bồ Tát Ma Ha Tát.

   

  Thay mặt Hội chúng Ni giới Tổ đình Ngọc Phương đồng khấp điếu

  Ni trưởng TN. Tố Liên biên soạn