Ni sư Thích Đàm Hoa đắc cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.Hà Nội

89

Thông tin từ Ủy ban Bầu cử TP.Hà Nội có 95 đại biểu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đại diện GHPGVN TP.Hà Nội có đại biểu trúng cử là  Ni sư Thích Đàm Hoa.

Ni sư Thích Đàm Hoa tiếp xúc cử tri tại huyện Chương Mỹ

Ni sư Thích Đàm Hoa, thế danh Nguyễn Thị Chắt, sinh năm 1959, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương, Phó Phân ban Ni giới kiêm Phó ban Kinh tế – Tài chánh GHPGVN TP.Hà Nội, Phó ban Trị sự Phật giáo huyện Chương Mỹ, trúng cử tại đơn vị bầu cử số 13 (huyện Chương Mỹ).

Hà My (GNO)