Thứ Tư, 21 Tháng Hai 2024
Cảm tácNhững đóa sen mùa Hạ

Những đóa sen mùa Hạ

  Hạ về là dịp tiến tu
Để hàng Phật tử vân du cúng dường
Học thêm Giáo lý Pháp Vương
Chư Tăng truyền đạt Chơn thường thậm thâm.

Hằng năm, sau ngày lễ Phật Đản sanh thì lại đến mùa An cư kiết Hạ. Đặc biệt năm nay, khi cơn đại dịch hầu như lắng dịu thì khắp nơi trên mọi miền đất nước, những người con Phật lại mong được về những trường Hạ, đối với hàng Phật tử tại gia, ai cũng mong được gieo duyên với các đạo tràng để nương nhờ tu học và hộ trì, cúng dường chư Tăng, chư Ni với tất cả tấm lòng thành kính và thiện nguyện.

An cư kiết Hạ là một truyền thống tốt đẹp của Đạo Phật, là Giới luật Đức Phật đã đề ra cho những người Tu sĩ Phật giáo. Dịp này, những người con Phật xuất gia lại có cơ hội trở về, cùng nhau sống chung, tu học, trau giồi Giới đức, thúc liễm thân tâm, chia sẻ những kinh nghiệm, lắng nghe lời giáo huấn của các bậc Trưởng thượng và cùng ôn lại những lời di huấn của Đức Từ Phụ trước khi nhập diệt. Đối với những người xuất sĩ, tu là một quá trình lâu dài, trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, và ba tháng An cư giúp chư Tăng, Ni có được khoảng thời gian để an tịnh tinh thần, bồi dưỡng thân tâm. Khi chư Tăng câu hội về một trụ xứ để An cư thì những người Phật tử tại gia lại có dịp để gieo trồng ruộng phước điền, cúng dường Tam Bảo, gieo duyên với Phật pháp, để được nhận sự giáo huấn của chư Tôn đức Tăng Ni an cư tịnh tu Tam vô lậu học.

Trang nghiêm thân tướng mảnh Y vàng
Làm đẹp cho đời tại thế gian
Ánh mắt hiền hòa tâm tự tại
Sống đời thoát tục trí hân hoan.

Tất cả những yếu tố nơi Đạo tràng là phương tiện, để các tu sĩ thăng hoa cho tự thân, gắn kết trong đại gia đình tâm linh, nếu không có đại gia đình tâm linh này, người tu sĩ sẽ thiếu đi năng lượng hộ trì và làm tăng sức sống của Tăng già. Khi chư Tăng, Ni câu hội về một trú xứ để tu tập thì chư Thiên và Hộ Pháp nơi đó đều hoan hỷ, gia hộ cho Đạo tràng đó được sung mãn.

Hình ảnh chư Tăng, chư Ni với màu Hoàng Y giải thoát trong khuôn khổ của Giới luật, từ nếp sống, lời nói, hành động, oai nghi, tế hạnh đều theo truyền thống từ ngàn xưa, thời Đức Phật tại thế. Thật cao quý và đẹp thay những hình ảnh ấy.

Phước điền gieo xuống mảnh Ca sa
Bao năm tin kính Đức Phật Đà
Là dịp cúng dường Chơn Giới đức
Đem lại an vui đến muôn nhà.

Đến chùa để được học Đạo, bòn phước trong mùa An cư chính là một trong những điều may mắn và hạnh phúc nhất của hàng Phật tử chúng con. Nhờ những lời dạy bằng thân giáo, khẩu giáo của chư Tôn đức Tăng, Ni mà tâm hồn chúng con được tưới tẩm bằng những chất liệu yêu thương. Những lời kinh, tiếng kệ, những bước chân kinh hành hòa theo nhịp mõ trong không gian thanh tịnh, những oai nghi, tế hạnh của quý Thầy chính là những bài Pháp không lời đã đi vào lòng chúng con một cách sâu sắc nhất.

An cư truyền thống đã bao đời
Thoát tục thanh nhàn trí thảnh thơi
Định tâm nghiên cứu ôn bối diệp
Đời sống thanh cao thật tuyệt vời.

An cư chính là nét đẹp của Đạo Phật, nhờ đó mà những hạt giống Bồ đề được nảy mầm và tăng trưởng. Những người Tu sĩ như những đóa sen mùa Hạ, tượng trưng cho sự thuần khiết, thánh thiện, là hiện thân cho lối sống cao đẹp, chính là ruộng phước báu vô lượng, là nơi để chúng con nương náu, quay về.

Nhật Nhã

Tin khác

Cùng chuyên mục