Như tranh họa đồ

381

  Trước khi đến Hà Nam tác nghiệp Vesak, tôi luôn cho rằng chùa Bầu là ngôi chùa đẹp nhất của quê hương Hà Nam, báo Hoa Đàm đã từng giới thiệu trong bài “Ngọc Sáng đất Hà Nam”, Hoa Đàm số 68, nhưng khi đến Hà Nam, được Ni sư Thích Nữ Đàm Huề giới thiệu, tôi mới ngỡ ngàng thì ra còn có một ngôi chùa xinh đẹp như thế, nó như một bức tranh họa đồ của vùng đất thơ văn hiến từng sản sinh bao nhân tài.
Chùa Hòa Mạc có tên chữ là KHÁNH HÒA TỰ. Chùa được tọa lạc trên vùng đất bằng phẳng diện tích chùa khoảng hơn 3.000 m2. Tại thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Nơi đây đã từ lâu đời gắn liền với những sự kiện lịch sử của các thời kỳ kháng chiến chống Thực dân Pháp, rồi kháng chiến chống Mỹ, Sư cụ Trụ trì trước đây đã có công nuôi dưỡng và che giấu cán bộ bộ đội.

– Chùa ít ai biết có từ thời nào, nhưng nhìn vào hình thù của ngôi chùa cũ thì thấy có nét giống như thời Lý.

– Theo như chữ Hán viết trên cây nóc chùa thì năm Thành Thái thứ 14 được tu bổ lớn.

– Sư cụ qua đời vào năm 1981, đến năm 1991, sau 10 năm nhân dân tự quản. Xét thấy nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân thị trấn cần có vị sư về trụ trì chùa, nhân dân thị trấn Hòa Mạc đã nhất tâm cung thỉnh Ni sư Thích Đàm Huề về trụ trì chùa vào tháng 6 năm 1991, với ngôi chùa 3 gian gần sập đổ và 3 gian nhà tranh vách đất.

– Đến năm 1997, Ni sư Đàm Huề đã cùng nhân dân xây dựng lại ngôi Đại hùng Bảo điện như bây giờ.

– Tiếp đến năm 2012, Ni sư cùng hội họp nhân dân tín đồ Phật tử nghĩ đến việc “Sùng hưng Phật pháp” nên đã xin phép các cấp lãnh đạo cho xây dựng ngôi nhà thờ Tổ.

– Việc xây dựng ngôi nhà thờ tổ này là nguyện vọng của Ni sư Đàm Huề kể từ khi mới đi xuất gia, ngày mới xuất gia được khoảng hai năm Ni sư đã có nguyện vọng sau này nơi chùa nào có đất đai rộng rãi, bằng phẳng, Ni sư sẽ xây dựng một ngôi Tổ đường thật lớn và đẹp để thờ Tổ Ni Kiều Đàm Di và hai bên sẽ là thờ các vị Ni tiền bối.

– Nghĩ lại lời Phật dạy, nếu mình mà nhất tâm hướng Phật làm điều thiện thì chắc chắn Phật Tổ sẽ gia hộ và rồi sẽ thành công. Quả đúng như thế, bắt tay vào công việc xây dựng ngôi Tổ đường để thờ Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di Mẫu mới thấy rất khó khăn, việc khó khăn nhất là việc sưu tầm mẫu tượng Tổ Kiều Đàm Di.

– Đi Ấn Độ cũng không tìm được hình mẫu; Thế là Ni sư Đàm Huề nhớ lại trong kinh Tạc Tượng Lượng Đạc có nói: Chúng sinh ở cõi nước nào thì tạc hình Ngài thật đẹp theo hình tướng của người nước đó, để chúng sinh dễ cảm mến gần gũi hơn. Và thế là Ni sư Đàm Huề quyết định sáng tác ra một mẫu tượng theo thế ngồi kiết già và khuôn diện hoan hỷ như Phật, vì Ngài đã chứng A la hán quả.

Vinh dự là ngôi điện thờ Tổ Kiều Đàm Di trên đất Bắc, hằng năm vào ngày mùng 6 tháng Giêng, nhà chùa đều tổ chức lễ tưởng niệm Tổ Kiều Đàm Di và chư Ni trong sơn môn đã viên tịch tại chùa Khánh Hòa, đây chính là ngày Sư cụ Đàm Lương, nghiệp sư của Ni sư Đàm Huề về với Phật đã trở thành ngày lễ quan trọng của chư vị Ni sư chùa Hòa Mạc.

Vân Phàm