Thứ Năm, 26 Tháng Năm 2022
Thơ ca Nguyện về tịnh độ

Nguyện về tịnh độ

Bể khổ chơi vơi, lượng sóng trào
Thuyền từ đưa rước khách lao đao
Nguyện về cõi Tịnh nương an dưỡng
Tiến tới phương Tây, thoát ngục bào
Chín phẩm sen vàng mong chớm nở
Bảy hàng lưới báu, sẽ treo cao
Bước chân tự tại, về quê cũ
Tri thức ngàn muôn, có lạ nào?

Tịnh độ quê xưa, lại trở về
Tư lương đầy đủ, ngắm càng xuê
Nhất tâm một gói gồm muôn vật
Chánh niệm vùi bao, đủ mọi bề
Đưa rước đài vàng đâu mãi đợi
Ra đi phướn báu, há còn chê?
Chỉ mong tánh địa cho tròn vẹn
Cửu phẩm hoa khai mới trở về.

Tu niệm tròn, vuông đủ mọi bề
Bạn lành, cảnh tịnh lắm tươi xuê
Luân hồi tránh khỏi đâu ràng buộc
Nhơn quả đền xong, há dựa kề?
Ao báu nở hoa chờ khách hiện
Đất vàng trải gót đợi ai về
Di Đà cõi thọ, lợi bi nguyện
Tiếp dẫn Ta bà thoát khổ mê.

Sư trưởng Như Thanh

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!