Chủ Nhật, 25 Tháng Hai 2024

Nghiệp

Nghiệp (tiếng Phạn: कर्मIPA: [ˈkərmə] ; tiếng Pali: kamma) nghĩa là hoạt động, hành động hay công việc; nó cũng đề cập đến nguyên lý tâm linh của nghiệp trong Phật giáo khi các ý định và hành động của một cá nhân có thể ảnh hưởng cá nhân đó trong tương lai.

Các ý định tốt và hành vi tốt sẽ tạo ra nghiệp tốt và hạnh phúc trong tương lai, trái lại ý định xấu và hành vi xấu mang lại nghiệp xấu và sự đau khổ trong tương lai.

Karma được liên kết gần với ý niệm đầu thai trong nhiều tôn giáo châu Á. Với các nguồn gốc từ Ấn Độ cổ đại, nghiệp là khái niệm chủ chốt trong Nghiệp (Ấn Độ giáo), Nghiệp (Phật giáo), Nghiệp (Jaina giáo), Sikh giáo, và Đạo giáo.

Tin khác

Cùng chuyên mục