Thứ Tư, 27 Tháng Chín 2023
TIN TỨC Sự kiện Nghị quyết Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII

Nghị quyết Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII

 Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017-2022) đã diễn ra từ ngày 19 đến 22-11, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã quy tụ 1.250 đại biểu là đại diện tiêu biểu cho chư Tăng Ni và Phật tử trong cả nước về tham dự. 

Sau 2 ngày làm việc trong sự đoàn kết và hòa hợp, Đại hội đã suy tôn 96 Hòa thượng vào HĐCM và 270 vị giáo phẩm vào HĐTS. Đồng thời, Đại hội cũng thông qua Nghị quyết gồm 14 điểm để làm tiền đề cho sự hoạt động Phật sự suốt nhiệm kỳ 2017-2022. Sau đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội hội đại biểu Phật giáo lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017-2022):

Đại hội đại biểu lần thứ VIII GHPGVN đặt dưới sự chứng minh tối cao của Đức Đại Trưởng lão Đệ tam Pháp chủ – HT.Thích Phổ Tuệ và chư vị Hòa thượng Phó Pháp chủ, thành viên Ban Thường trực HĐCM; Đoàn Chủ tọa gồm HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội và chư tôn đức Hòa thượng trong Ban Thường trực HĐTS. Đại hội quy tụ 1.250 đại biểu chính thức đến từ 63 tỉnh thành; các Hội Phật tử, Tăng Ni, Phật tử thân hữu, kiều bào VN từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và kỷ cương, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII quyết nghị:

1. Nhất trí thông qua các nội dung về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, Chương trình hoạt động của khóa VII, nhiệm kỳ 2012-2017 đã nêu trong Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự được trình trước Đại hội.

2. Nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ gồm 9 mục tiêu và giải pháp thực hiện thành công Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) được trình trước Đại hội.

3. Đại hội trân trọng ghi nhận lời phát biểu chân tình và chào mừng Đại hội của ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN.

4. Nhất tâm suy tôn bổ sung 48 chư tôn đức Hòa thượng, nâng tổng số thành viên HĐCM nhiệm kỳ VIII là 96 vị, trong đó có 27 thành viên Ban Thường trực. Nhất tâm cung thỉnh Đại Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ tại vị ngôi Pháp chủ GHPGVN.

5. Nhất tâm suy cử HĐTS gồm 225 ủy viên chính thức, 45 ủy viên dự khuyết, trong đó có 61 thành viên Ban Thường trực. Đại hội nhất tâm suy cử HT.Thích Thiện Nhơn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022).

6. Đại hội nhất trí thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung một số từ ngữ, khoản, mục tại một số điều của Hiến chương; giữ nguyên cấu trúc chương, điều của Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ 5, gồm: Lời nói đầu, 13 chương, 71 điều. Giao Ban Thường trực HĐTS nhiệm kỳ VIII tiến hành các thủ tục trình Chính phủ phê chuẩn và ban hành Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ 6.

7. Thông qua danh sách tấn phong Tăng Ni lên hàng giáo phẩm, gồm 210 Hòa thượng, 497 Thượng tọa, 262 Ni trưởng và 896 Ni sư.

8. Nguyện y giáo phụng hành đạo từ của Đức Đại Trưởng lão Pháp chủ GHPGVN khuyến tấn Tăng Ni, Phật tử VN ở trong nước và ở nước ngoài.

9. Ghi nhận ý kiến của các ban, viện TƯGH, BTS GHPGVN tỉnh, thành phố; Tăng Ni, Phật tử VN ở trong nước và ở nước ngoài đã phát biểu, tham luận được trình bày tại Đại hội hoặc gửi đến Đại hội.

10. Nhất trí thông qua Thư gửi Chủ tịch nước, Thư gửi Tăng Ni, Phật tử VN ở trong nước và ở nước ngoài. Thông qua Đại hội này, T.Ư GHPGVN bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc VN, các bộ, ban ngành T.Ư, TP.Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho GHPGVN tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII thành công tốt đẹp.

11. Chư tôn đức được HĐTS khóa VIII suy cử đảm nhiệm các chức danh Trưởng ban, viện TƯGH có trách nhiệm cơ cấu nhân sự tham gia ban, viện T.Ư và các vụ trực thuộc ban, viện T.Ư nhiệm kỳ VIII (2017-2022); tiến hành tu chỉnh Nội quy hoạt động theo Hiến chương GHPGVN được sửa đổi lần thứ 6, trình Ban Thường trực HĐTS thông qua vào cuối quý I/2018. Các ban, viện T.Ư và các phân ban, phân viện của nhiệm kỳ VII có trách nhiệm tiếp tục điều hành công tác Phật sự đến khi ban, viện T.Ư nhiệm kỳ VIII được HĐTS phê chuẩn.

12. Kêu gọi Tăng Ni, Phật tử VN ở trong nước cũng như ở nước ngoài tinh tiến thực hành lời Phật dạy, y giáo phụng hành lời đạo từ khuyến tấn của Đức Pháp chủ GHPGVN; chung sức chung lòng xây dựng GHPGVN ngày càng phát triển bền vững trên tất cả lĩnh vực, tất cả việc làm đều vì lợi ích của Giáo hội, của quốc gia, dân tộc.

13. Đại hội kêu gọi Tăng Ni, Phật tử VN tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng chương trình hành động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và văn hóa tham gia giao thông.

14. Giao Ban Thư ký HĐTS nhiệm kỳ VIII tổng hợp ý kiến phát biểu, tham luận của các đại biểu, ban, viện T.Ư, BTS GHPGVN tỉnh, thành phố, các cá nhân Tăng Ni, Phật tử VN ở trong nước và ở nước ngoài để bổ sung vào chương trình hoạt động Phật sự GHPGVN nhiệm kỳ VIII theo điều kiện khả thi của Giáo hội và pháp luật Nhà nước.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII bế mạc vào lúc 17g ngày 22-11-2017 trong tinh thần đại hoan hỷ, đại đoàn kết, với quyết tâm trang nghiêm GHPGVN trong lòng dân tộc.

TM.Chủ tọa đoàn
Chủ tọa
(đã ký)
HT.Thích Thiện Nhơn TM.Đoàn Thư ký Đại hội
(đã ký)

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!