29 C
Ho Chi Minh City
T3, 26 Th1 2021 - 2564

NGHE THUYẾT PHÁP

NGHE KINH

NGHE LUẬT

Một nhà sư có thể làm việc như một bác sĩ...

Có một số Phật Tử thường hiểu lầm câu hỏi sau đây, đó là một nhà sư có thể làm việc như một bác...

NGHE LUẬN

A Tỳ Đàm

Trong những thế kỷ sau Phật diệt độ, với sự hiện diện của những cộng đồng tu sỹ đã ổn định này, từ nơi đây, các hành nghi mới về tu tập  tôn...
Scroll Up