28 C
Ho Chi Minh City
T4, 21 Th4 2021 - 2564

NGHE THUYẾT PHÁP

NGHE KINH

NGHE LUẬT

Các vấn đề liên quan đến Giới đàn: Cần hiểu để...

Nhân Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564, theo hướng chỉ đạo của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, cần cân nhắc để điều chỉnh việc tổ chức sự kiện đặc thù của...

NGHE LUẬN

Scroll Up