Ngày xuất nội viện và lễ tốt nghiệp cử nhân Phật học khóa XI năm 2018

1485