Chủ Nhật, 24 Tháng Chín 2023
Phật học Tìm hiểu Phật giáo Ngày lễ trọng đại của Phật giáo - 30 tháng 7

Ngày lễ trọng đại của Phật giáo – 30 tháng 7

núi Cửu Hoa

 Ngày 30 tháng 7 là ngày vía Địa Tạng Bố Tát , vào ngày này tại đạo tràng Cửu Hoa Sơn Trung Quốc thường tổ chức Địa Tạng Pháp hội rất lớn .

Tại sao chọn ngày 30 tháng 7 âm lịch để cúng vía Đức Địa Tạng Vương Bồ tát ?

“Vào triều đại nhà Đường, năm Vỉnh Huy thứ tư. Về phương Đông (Trung Quốc) có nước Tân La (Silla-新羅) (nay là Hàn Quốc hoặc Triều Tiên) Hoàng tử Kim Kiều Giác (Kim Kyo-gak-김교각-金喬覺), sau khi tỏ ngộ Phật pháp nhiệm mầu, Ngài liền từ bỏ lầu son gát tía vinh hoa phú quý, xuất gia đầu Phật, sau đó Ngài đáp thuyền sang Trung Quốc, lên núi Cửu Hoa (九華山), tỉnh An Huy, (安徽省). Ngài tham thiền nhập đại định trong núi bảy mươi lăm năm, Thành đạo vào ngày 30 tháng 7, triều Đường Huyền Tôn khai nguyên năm thứ 16.

Về sau Ngài lại nhập đại định hai mươi năm nữa. Trong thời gian nhập đại định, tương truyền ngài hiện thân vào những cảnh khổ của Địa ngục để cứu chúng sanh thoát khỏi u đồ. Đến đời vua Đường Chánh Đức năm thứ hai, ngày 30 tháng 7 âm lịch, Ngài hiển thánh (nhập diệt) khởi tháp. Do đó Bồ tát Địa Tạng thành đạo và hiển thánh đều chung một ngày”.

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!