Thứ Ba, 4 Tháng Mười 2022
TIN TỨC Sự kiện Ngày hội tâm linh của chư hành giả Ni TP. Thủ Đức

Ngày hội tâm linh của chư hành giả Ni TP. Thủ Đức

  Bình bát cơm ngàn nhà
Thân đi muôn dặm xa
Mắt xanh xem người thế
Mây trắng hỏi đường qua.

Đã thành thông lệ, cứ vào những ngày cuối của mùa An cư kiết Hạ, Phật tử đạo tràng chùa Kiều Đàm lại tề tựu về lại Hạ trường Kiều Đàm tham gia lễ Sớt bát cúng dường chư hành giả Ni.

Ni sư TN. Chúc Tường.

Đúng 8 giờ 30 sáng ngày 12/6/2022 (nhằm ngày 14 tháng 5 Nhâm Dần) Hòa thượng Thích Nhật Thiện – Viện chủ chùa Kiều Đàm, hiệp cùng Ni sư TN. Chúc Tường – UV Thường trực BTS GHPGVN TP. Thủ Đức, Phó ban Văn hóa, Phó Phân ban Ni giới TP. Thủ Đức, trụ trì chùa Kiều Đàm, Hóa chủ Trường hạ; Ni trưởng TN. Giác Trung – Phó Phân ban Ni giới TP. HCM, Phó BTT BTS GHPGVN TP. Thủ Đức, Trưởng Phân ban Ni giới TP. Thủ Đức, Phó Thiền chủ; Ni trưởng TN. Tâm Cảnh – Thiền chủ; Ni trưởng TN. Tắc Tuyết – Phó Thiền chủ đã dẫn đoàn 140 vị Ni sư hành giả đang an cư tại Hạ trường tái hiện hình ảnh Ni đoàn thời Đức Phật còn tại thế vân du hóa duyên, tạo cơ hội cho Phật tử gieo trồng phước điền Tam Bảo. Sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh Covid-19, năm nay Phật tử đạo tràng Kiều Đàm nói riêng, thành phố Thủ Đức nói chung lại có cơ hội gieo trồng phước điền cúng dường thực phẩm, vật dụng, thuốc uống và tịnh tài để tạo nhân duyên thù thắng trong mùa an cư, góp phần yểm trợ chư Ni chuyên tâm tu học.

Cúng dường Cổ Phật khất thực hay còn gọi là lễ Sớt bát có nguồn gốc từ Phật giáo vào khoảng cuối thế kỷ thứ I đầu thế kỷ thứ II sau công nguyên được truyền vào Đông độ, với tinh thần từ bi cứu độ không phân biệt giàu nghèo sang hèn, và chân lý “Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh và đều có khả năng thành Phật như nhau” cho nên, giáo lý của Phật đà được sự đón nhận cũng như đồng tình của tầng lớp quý tộc và trí thức Nho gia cũng như Đạo gia của Đông độ và sự thành tâm tín ngưỡng của quần chúng trong xã hội, vì vậy Phật giáo rất nhanh truyền bá rộng rãi trong cung đình cũng như dân gian.Khất thực là một trong những nghi thức tu tập tối quan trọng của Tăng già Phật giáo Ấn Độ do Đức Phật chế ra, Phật dạy: “Đã là một vị Tăng sĩ điều trước tiên phải hành pháp Khất thực”, vì vậy khi Phật giáo truyền vào Đông độ Tăng già vẫn như cổ lệ trì bình khất thực giáo hóa nhân gian.

Hình ảnh chư Tăng Ni dừng bước du hóa để trở về an trú nơi tòng lâm trong mùa An cư kiết Hạ, kiết giới tu học nhằm thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới-Định-Tuệ, làm hành trang trên lộ trình hoằng pháp lợi sanh sau khi An cư kiết Hạ. Cũng là dịp để hàng Phật tử tại gia gieo trồng nhân lành, hồi hướng đến người thân hiện tại cũng như quá vãng được nhiều lợi lạc.
Hy vọng với sự trợ duyên này cùng với sự hỗ trợ của lãnh đạo chính quyền địa phương, lễ Sớt bát, cúng dường Cổ Phật hạ trường Kiều Đàm có thể trở thành nét đẹp tâm linh cũng như ngày hội của chư Ni thành phố Thủ Đức hàng năm.

Ngọc Chi

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!