Ngày học chính thức HK1 lớp chính quy và từ xa

693

Học viện Phật Giáo Việt Nam Tại Tp Hồ Chí Minh
Thông báo Ngày bắt đầu Học kỳ I của khóa XI , Đào tạo từ xa khóa V và Cao học hệ chính quy , Từ xa