Nét nổi bật của Tọa đàm
Ni giới Việt Nam và Ni giới Tiền Giang Tiếp bước tiền nhân, phát huy Chánh pháp

310

HĐ  Trong khuôn khổ Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Trưởng lão Ni Việt Nam tiền bối hữu công do Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang đăng cai tổ chức, đã diễn ra Tọa đàm Ni giới Việt Nam và Ni giới Tiền Giang tiếp bước tiền nhân, phát huy Chánh pháp. Đây là một trong những hoạt động thường niên được các đơn vị đăng cai tổ chức kể từ sau Đại lễ diễn ra tại tỉnh Bình Dương vào năm 2017. Sau khi nhận cờ và Cúp luân lưu, Phân ban Ni giới Tiền Giang đã sớm có những động thái chuẩn bị, liên hệ Đặc san Hoa Đàm tư vấn, hỗ trợ. Ban Biên tập nội dung kỷ yếu đã cố gắng tập hợp mời các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản lý và chư Ni trong tỉnh tham gia viết bài. Kết quả, sau thời gian miệt mài làm việc đã có nhiều tham luận gửi về và được phản biện chỉnh sửa để chọn 38 bài in trong kỷ yếu. Những bài tham luận này được tập hợp in thành sách với nhan đề cùng tên với tọa đàm, dày 224 trang, do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành.

Tọa đàm đã thu hút hơn 1.000 chư Ni và nữ Phật tử từ Phân ban Ni giới các tỉnh thành, các vị thiện tri thức Phật giáo tham dự. Đặc biệt, tọa đàm còn được sự chứng minh của các vị tôn túc trong Phân ban Ni giới Trung ương. Điều này cho thấy sự quan tâm của các thành phần trong xã hội đối với Nữ giới Phật giáo. Thông qua các bài tham luận in trong kỷ yếu đã khái quát được lịch sử Ni giới Tiền Giang, những gương mặt nữ lưu dòng Thích Ca trên đất sông Tiền đã làm rạng danh muôn phương, những đóng góp của Ni giới Tiền Giang trong các hoạt động giáo dục, từ thiện xã hội… góp phần vào thành tựu chung của Ni giới Việt Nam. Với vai trò đồng chủ biên, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm và Ni sư Thích Nữ Tuyết Liên đã vận động chư Ni Tiền Giang tích cực tham gia viết bài, bởi vì những vị này tích cực tham gia và hiểu rõ những vấn đề nội tại sẽ có cái nhìn sâu sắc. Tọa đàm thu hút số lượng người tham gia đông đảo nhưng Ban Tổ chức đã sắp xếp chỗ ngồi đầy đủ, đảm bảo các điều kiện hậu cần thiết yếu để phục vụ đại biểu. Ngoài những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức chất lượng âm thanh có vấn đề ảnh hưởng đến quá trình diễn ra của tọa đàm. Tuy nhiên, theo đánh giá tọa đàm đã diễn ra thành công, cho thấy sự nỗ lực rất lớn của đơn vị tổ chức là Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang. Những ý kiến đóng góp tại tọa đàm, hy vọng rằng sẽ được triển khai áp dụng để nâng cao chất lượng hoạt động của Ni giới trong tương lai.

Minh Lai