Thứ Bảy, 8 Tháng Sáu 2024

Naraka

Naraka (tiếng Phạn: नरक; tiếng Pali: निरय; Hán Việt: Na-lạc-ca) theo quan niệm của Phật giáo là cảnh giới mà người tạo nghiệp ác sẽ rơi vào. Naraka được chia thành 18 tầng gọi là Quang Tựu Cư, Cư Hư Thối Lược, Tang Cư Đô, Lâu, Phòng Tốt, Thảo Ô Ti Thứ, Đô Lư Nan Đán, Bất Lư Bán Hô, Ô Cảnh Đô, Nê Lư Đô, Ô Lược, Ô Mãn, Ô Tịch, Ô Hô, Tu Kiện Cư, Vị Đô Can Trực Hô, Khu Thông Đồ, Trần Mạc. Mỗi tầng đều có những hình phạt khác nhau tùy theo những tội lỗi đã làm khi đang ở trần gian.

Tầng

 1. Bạt Thiệt Địa Ngục: nếu ai khi còn sống đã phạm tội li gián, nói dối, phỉ báng, chửi rủa… người khác thì sẽ vô tầng này. Nếu ai theo đạo Hồi cư xử bất công bằng lời nói dối, phỉ báng người khác, sẽ bị đày vào đây. Người vào sẽ bị phạt cắt lưỡi. Một ngày ở đây là 1750 năm trên dương thế, nhẹ nhất cũng phải ở đến 1 vạn năm, nghĩa là 630 triệu năm mới hết thọ, sau đó chuyển nhập Tiễn Đao địa ngục, Thiết Thụ địa ngục.
 2. Tiễn Đao Địa Ngục: ai ngăn cản các góa phụ lấy chồng sẽ vào tầng này. Nhưng nếu ai thấy phụ nữ mất chồng phải thủ quả, mà xúi giục phụ nữ tái duyên, khi chết cũng bị đày vào đây. Người vào sẽ phải bị cắt đứt mười đầu ngón tay. Một ngày ở đây là 3500 năm trên dương thế nhưng do khổ sở ở đây gấp 20 lần tầng đầu tiên nên nhẹ nhất chỉ là ở đến 500 năm, nghĩa là đúng 630 triệu năm mới hết thọ. Tổng cộng thời gian ở cả hai tầng là 1,26 tỉ năm.
 3. Thiết Thụ Địa Ngục: những ai làm chia rẽ tình ruột thịt anh em, gia đình sẽ bị vô tầng này. Ai theo đạo Hồi không trong sạch về tình cảm thì cũng bị đày vào đây. Người vào sẽ thấy có một cái cây khô, trên cành cây là những lưỡi dao sắc. Quỷ sai sẽ cắm dao vào người từ sau lưng rồi treo lên trên cây. Một ngày ở đây là 7000 năm trên nhân gian và nhẹ nhất chỉ là ở đến 25 năm, nghĩa là 63 triệu năm mới hết thọ. Sau thời gian chịu khổ hình sẽ chuyển vào Bạt Thiệt địa ngục và Chưng Lung địa ngục.
 4. Nghiệt Kính Địa Ngục: tầng này dành cho những ai đã trốn tội cả đời. Do đó tầng này đỡ hơn một số tầng khác vì chỉ chiếu rọi tội trạng cho người vào. Sau khi thấy rõ tội trạng, người vào sẽ được đưa đến các ngục khác.
 5. Chưng Lung Địa Ngục: tầng này dành cho những ai hãm hại người khác. Người vào sẽ bị bắt nằm giường lửa hoặc nhốt vào lồng mà chưng. Sau khi chưng xong còn phải chịu bị gió lạnh thổi qua khắp người, rồi bị đưa đến Bạt Thiệt địa ngục. Một ngày ở đây bằng 28 nghìn năm trên nhân gian và nhẹ nhất phải ở đến 1,25 năm, nghĩa là 12,6 triệu năm mới hết thọ.
 6. Đồng Trụ Địa Ngục: những ai còn sống mà phóng hỏa giết người nhân chứng sẽ phải vô tầng này. Ai theo Hồi giáo giết người bằng cách phóng hỏa cũng bị đày vào đây. Một ngày ở đây là 56 nghìn năm trên nhân gian, nhẹ nhất cũng phải ở đến 0,0625 năm, nghĩa là 21 ngày ở đây và 1,176 triệu năm trên nhân gian mới hết thọ. Kẻ bị phạt sẽ bị lột sạch quần áo, phải khỏa thân ôm cây đồng nóng cao 2 thước và đường kính 1 mét.
 7. Đao Sơn Địa Ngục: những ai khinh khi thần linh hoặc sát sinh động vật thì sẽ vô tầng này. Ai theo Hồi giáo không tôn thờ thần thánh (Thánh Allah) hay giết người, giết động vật cũng bị đày vào đây. Kẻ bị phạt sẽ bị lột hết quần áo, phải khỏa thân leo lên núi đao. Một ngày ở đây là 112 nghìn năm trên nhân gian, nhẹ nhất cũng chỉ ở đến 0,003125 năm, nghĩa là 9/8 (1,125) ngày ở đây, và 126 nghìn năm trên nhân gian mới hết thọ.
 8. Băng Sơn Địa Ngục: người vợ nào không làm tròn bổn nhiệm làm vợ hoặc thông gian thì sẽ bị vô đây. Phụ nữ theo đạo Hồi gian dâm cũng bị đày vào đây chịu tội, và kẻ chịu tội còn gồm cả kẻ theo đạo Hồi bất kính, bất hiếu phụ mẫu, cờ bạc. Kẻ bị phạt sẽ bị lột hết quần áo, phải khỏa thân leo lên núi băng. Một ngày ở đây là 224 nghìn năm trên nhân gian và nhẹ nhất phải ở đến 1/6400 năm, nghĩa là 9/160 ngày ở đây, và là 12,6 nghìn năm trên nhân gian mới hết thọ.
 9. Dầu Oa Địa Ngục: tầng này dành cho những ai chơi trác tán, mưu đồ trộm cướp. Đây là tầng gần cuối cùng dành cho những ai không tôn giáo, sau đó là cửa ngục đi đầu thai. Ai theo đạo Hồi mưu đồ trộm cướp, tình cảm không trong sạch hay chơi bời vô độ cũng bị đày xuống đây. Kẻ bị phạt sẽ bị lột hết quần áo rồi ném vào chảo dầu mà đảo đi đảo lại. Có người tội nặng vừa trèo xuống khỏi núi băng đã bị ném vào chảo dầu. Một ngày ở đây là 448 nghìn năm mới hết thọ, nhẹ nhất chỉ ở đến 9/3200 ngày, nghĩa là 7,65 nghìn năm mới hết thọ.
 10. Ngưu Khanh Địa Ngục: những ai đã ngược đãi súc vật thì sẽ bị chúng trừng phạt lại tại đây. Từ tầng này đến tầng thứ 18, thì không còn chỗ cho người không tôn giáo nữa. Ai theo đạo Hồi không có tình cảm trong sạch với súc vật, thậm chí đi đến giết súc vật làm niềm vui, hoặc là ăn thịt, máu súc vật, sẽ bị đày vào đây. Một ngày ở đây là 896 nghìn năm trên nhân gian, nhẹ nhất chỉ ở đến 9/64000 ngày, nghĩa là 126 năm mới hết thọ. Người vào sẽ bị các loài trâu hoang dùng sừng húc, dùng chân giẫm đạp
 11. Thạch Áp Địa Ngục: những ai giết hoặc bỏ rơi con của mình sẽ bị vô đây. Chỉ những người theo đạo Tin Lành hay đạo Hồi mới vào đây được. Một ngày ở đây là 1792000 năm trên nhân gian và nhẹ nhất chỉ ở đến 9/1280000 ngày, nghĩa là 18,4 năm mới hết thọ. Trong ngục có một hồ đá hình vuông lớn, trên có những sợi dây buộc các hòn đá to nhỏ khác nhau. Khi đưa kẻ phạm tội xuống hồ, sẽ chặt đứt những sợi dây có buộc đá ở phía trên. Ai theo đạo Hồi không có tình cảm trong sạch với con mình, thậm chí đi đến giết hoặc bỏ rơi con mình sẽ bị đày xuống đây.
 12. Thung Cữu Địa Ngục: những ai phí phạm của ăn thì sẽ vô đây. Chỉ người theo đạo Phật hay đạo Hồi mới vào đây được. Người vào sẽ bị đưa vào chiếc cối để bị giã hoặc bị xay xát. Một ngày ở đây là 3584000 năm trên nhân gian, nhẹ nhất chỉ ở đến 9/25600000 ngày, nghĩa là chỉ 1,26 năm mới hết thọ.
 13. Huyết Trì Địa Ngục (còn gọi là A Tỳ Địa Ngục): là ngục nặng nhất. Những kẻ bất hiếu sẽ bị trừng trị tại đây. Nhưng chỉ những người đạo Hồi mới được vào đây. Ai theo đạo Hồi bất hiếu phụ mẫu, không ngay thẳng, không tôn trọng người khác sẽ bị đưa vào đây chịu khổ trong bể máu. Một ngày ở đây là 7168000 năm trên nhân gian, nhẹ nhất chỉ ở đến 9/512000000 ngày nghĩa là 1 tháng 15 ngày 9 giờ trên nhân gian mới hết thọ.
 14. Uổng Tử Địa Ngục: những người tự sát, không biết quý mạng sống mình thì sẽ bị vô đây. Nhưng chỉ những ai theo đạo Tin Lành hay đạo Phật mới phải vào đây được. Người vào sẽ không được trở lại kiếp người. Trong cửa ngục không có bất kì hình phạt nào, chỉ có một cánh cửa thông với cầu Nại Hà, cây cầu đưa linh hồn đi đầu thai. Một ngày ở đây là 14,536 triệu năm trên nhân gian, và nhẹ nhất chỉ ở đến 9/10240000000 ngày, nghĩa là gần 0,013 năm (4 ngày 16 giờ) trên nhân gian mới hết thọ.
 15. Trách Hình Địa Ngục: nếu ai đào mộ người khác cho lợi ích cá nhân thì sẽ vô đây. Nhưng chỉ có những người đạo Tin Lành mới phải vào đây được. Người vào sẽ bị phanh thây xẻ thịt. Một ngày ở đây là 29,072 triệu năm trên nhân gian và nhẹ nhất chỉ ở đến 9/204800000000 ngày, nghĩa là 0,0013 năm (11 giờ) trên nhân gian mới hết thọ.
 16. Hoả Sơn Địa Ngục: ai đút lót hoặc ăn hối lộ sẽ phải vào đây. Nhưng chỉ có những ai theo đạo Hồi mới vào đây được, và những hòa thượng phạm giới cũng bị đày vào đây. Người vào sẽ bị lột hết quần áo, bắt khỏa thân leo lên núi lửa. Một ngày ở đây là 58,144 triệu năm trên nhân gian. Nhẹ nhất chỉ ở đến 9/4096 phần tỷ ngày trên nhân gian, nghĩa là hơn 0,0001 năm (gần 1 giờ) trên nhân gian mới hết thọ.
 17. Thạch Ma Địa ngục: người nào cậy mình có quyền rồi ức hiếp dân lành thì sẽ vô đây. Nhưng chỉ có những ai theo đạo Hồi mới phải vào đây, và những hòa thượng ăn mặn cũng sẽ vào đây. Người vào sẽ bị mài xát thành nhục tương. Một ngày ở đây là 116,3 triệu năm trên nhân gian. Nhẹ nhất chỉ ở đến 9/82 phần nghìn tỷ ngày trên nhân gian, nghĩa là hơn 10 phần triệu năm (5 phút) trên nhân gian mới hết thọ.
 18. Đao Cư Địa Ngục: tầng này dành cho những người buôn bán dối trá. Nhưng chỉ có ai theo đạo Hồi hay đạo Phật mới phải vào đây. Người vào sẽ bị cưa xẻ thân thể. Một ngày ở đây là 233 triệu năm trên nhân gian và nhẹ nhất chỉ ở đến 9/1640 phần nghìn tỷ ngày, nghĩa là 1,3 phần triệu năm (gần 1 phút) trên nhân gian mới hết thọ.
 19. Cửa ngục đi đầu thai: là tầng thứ 19 của địa ngục và là tầng tốt nhất trong tất cả. Đây là tầng thứ 10 đối với những người không tôn giáo, sau 9 tầng đầu tiên của địa ngục. Trong cửa ngục có cầu Nại Hà, quán ăn cháo đầu thai ở sau cầu. Ăn cháo xong, lập tức những chuyện kiếp trước bị xóa sạch, thay vào đó sẽ là những chuyện mới ở kiếp sau, và những linh hồn ở tầng này sẽ được đầu thai.

Tin khác

Cùng chuyên mục