8.4 C
London
Thứ Tư, Tháng Mười Hai 1, 2021

Nam Mô

- Advertisement -
- Advertisement -

Nam Mô A Di Đà Phật

 Dịch ý từ tiếng Phạm , ý  là “Thành kính quy mệnh , quy y đảnh lễ ” . Tín đồ Phật giáo thường thêm trước danh xưng của các vị Phật , Bồ Tát , Kinh Điển , biểu thị sự tôn kính và chân thành đối với Phật , Pháp . A Di Đà Phật gọi tắt là Phật Di Đà . Là tín ngưỡng chủ yếu của phái Tịnh Thổ Tông Đại Thừa , Kinh Phật từng nói : “Tây phương có tịnh thổ cưc lạc , chúng sanh ở đây , không có chúng khổ , nhưng có chư lạc . A Di Đà Phật là giáo chủ của tịnh thổ này , có thể tiếp dẫn người niệm Phật vãng sanh đến đây

- Advertisement -
Latest news
- Advertisement -
Related news
- Advertisement -