Một vì sao

1086

HĐ  Vẫn biết một vì sao không thắp sáng toàn bộ dãy ngân hà, nhưng nó góp phần công trụ, nguồn năng lượng soi sáng nhân gian. Cũng thế, một con người như dòng sông nếu ai sống cho riêng mình, có trãi lòng rộng bao la cho ý tưởng, cho xã hội, cho Tăng đoàn, ta sẽ góp nước sóng tràn lòng mẹ đại dương. Thoáng nét nhìn về một góc độ thôi, huynh và đệ sẽ bắt gặp nhiều hữu lậu còn ẩn núp trong cá nhân Tăng lữ, hậu quả của nó sẽ là dấu vết tàn phá bộ mặt trinh nguyên nhanh chóng và khốc hại. Ai trong chúng ta, những ai cắt ái ly gia đâu muốn mình trở thành quyến thuộc của ma, hay một tu sĩ “Tiêu nha bại chủng”? Gợi lại những suy tư vụng vặt, là ước mơ thánh hóa niềm tin “Thiệu Long tam Bảo”, chí nguyện xuất trần thượng sĩ mãi luôn tồn đọng trong huynh, trong đệ và cho tất cả những ai cùng lý tưởng theo dấu chân xưa. Đức Phật của chúng ta, Ngài là mẫu người lý tưởng cho mọi thế hệ nhân sinh, một bực siêu phàm xuất chúng, chẳng những không bị xã hội lôi cuốn, mà nhân thế còn phải cuốn theo sức hút của Ngài.

TKN. Như Như