Một “Quốc hội thu nhỏ”*

164

 Ngày 11/12/2020, tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Nữ giới Phật giáo với lĩnh vực báo chí” do Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Nữ giới Phật giáo, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tổ chức. Hội thảo đã để lại nhiều dư âm tốt đẹp, nhiều ấn tượng khó phai trong lòng tất cả những người tham dự. Nhiều trang tin chính thức của Chính phủ, của các bộ, ban ngành, các diễn đàn, cơ quan ngôn luận trong nước đã đưa tin về sự kiện, bao gồm trang tin của Đảng Cộng sản, báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, trang Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, trang tin của Phật sự online, Ban Tôn giáo Chính phủ, Phật tử miền Bắc… cũng đã tham dự đưa tin về Hội thảo.


Có thể nói, Hội thảo thực sự là một “Quốc hội thu nhỏ” về khoa học và tôn giáo. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của nhiều tầng lớp trong xã hội, từ những Phật tử, phóng viên các báo, đài, các học giả, chuyên gia, các nam nữ trí thức… đến lãnh đạo các bộ, ban ngành của nhà nước và Chính phủ cùng với các quý vị chư Tôn đức Tăng Ni trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thành phần tham dự hội thảo đến từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chứng minh sự hòa nhập cùng xã hội của Phật giáo nói chung, nữ giới Phật giáo nói riêng. Sự tham gia đông đảo của chư Ni và nữ Phật tử chứng minh sự phát triển, tiến bộ vượt bậc về mọi mặt của nữ giới Phật giáo hiện nay. Nữ giới Phật giáo không chỉ làm từ thiện, công tác xã hội, chăm lo cuộc sống gia đình mà còn quan tâm đến phát triển tri thức, trí tuệ và khoa học. Những hoạt động khoa học của nữ giới Phật giáo cần được tiếp tục thúc đẩy và nâng lên những tầng bậc mới, góp phần lan tỏa những giá trị sống tích cực của Phật giáo trong xã hội hiện nay.

Hoa Đàm* Quốc hội với tư cách là cơ quan lập pháp của một đất nước, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, có quyền lực tối cao, giám sát, thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Nhưng một “QUỐC HỘI THU NHỎ” được dùng trong bài viết mang ý nghĩa của từ “Congress” hay “Parliament” trong tiếng Anh cũng có nghĩa là Hội nghị, Hội thảo, cuộc họp lớn có sự tham gia của đông đảo tầng lớp, thành phần trong xã hội. Trên thế giới cũng có các Hội nghị được diễn ra với ý nghĩa này, chẳng hạn như “Parliament of World Religions” được tổ chức ở Canada vào năm 2019.